02.02.22 DI Energi Nyheder

Strømmen er op til 20 pct. grønnere om natten

Klimabelastningen i CO2 fra elforbruget er mindre om natten end om dagen. Data viser, at elforbruget kan være helt op til 20 pct. grønnere om natten.

Natten er grønnest

Elforbruget i gennemsnit kan være helt op til 20 pct. grønnere om natten end om dagen, viser data fra Energinet. Klimabelastningen er altså mindre i tidsrummet fra kl. 17:59 – 06.00 end fra kl. 06:00-17.59.

Det danske elforbrug afhænger af elproduktion fra andre vedvarende kilder samt import og eksport forhold. Vi forbruger mere el om dagen end om natten. Dog er produktionen af sol og vind historisk størst om dagen.

Figur 1: Elforbrugets klimabelastning fordelt på dag og nat

Det glæder mig, at der er sket en stigning i elforbruget om natten. Det betyder ganske enkelt, at vi udnytter elnettets kapacitet langt bedre. Der er ingen grund til, at elbilen skal oplades, når aftensmaden skal laves, og det understreger tallene for mig, udtaler Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Han oplyser videre, at selvom elnettet udnyttes mere jævnt fordelt, så skal der stadig tidssvarende investeringer til: Vi står foran en omfattende elektrificering af alt fra vores hverdag, transport og produktionslinjer, og det kræver investeringer. Vi kan ikke kræve, at produktioner skal vendes om og køre om natten, og derfor ser vi positivt på muligheden for direkte linjer og en kommende ophævelse af matrikelkravet, men det hele forudsætter, at elnettet kan bære det, for ellers er det den grønne omstilling der er i fare.

Vedvarende energi udgør en større del af forbruget

Historisk set er det danske elforbrug dækket af en større andel af produktion fra sol og vind om natten. Årsagen er, at forbruget er forholdsvist lavere om natten end produktion af sol og vind.

Som det ses i figuren nærmer andelen sig hinanden i 2021. Dette er sandsynligvis pga. mere solproduktion om dagen og et stigende elforbrug om natten.

Figur 2: Andel af sol og vind ift. forbrug

Pernille Agerbo
Magnus Larsen
Skrevet af:

Pernille Agerbo Magnus Larsen

Relateret indhold