Getty

13.04.22 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: et fortsat højt niveau trods fald

Prisstigningerne på energi er aftaget, men ligger fortsat på et historisk højt niveau i midten af april. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Naturgas - stabil på højt niveau

Naturgasprisen ramte et all time high efter Ruslands invasion af Ukraine og med usikkerhederne om gasleverancer til Europa. Den 9. marts 2022 var dagsprisen på 1.965 kr. pr. MWh, som er 47 pct. højere end det seneste toppunkt i december 2021, hvor prisen lå på 1339 kr. pr. MWh.

Siden prisrekorden i begyndelsen af marts er naturgassen faldt og forholder sig nu relativt stabil på et niveau omkring 825 kr. pr. MWh. Den seneste uge (fra d. 6. – 13. april) har naturgassen i gennemsnit kostet 801 kr. pr. MWh. Dette prisniveau er højere end årsgennemsnittet for 2022, som foreløbigt er opgjort til 754 kr. pr. MWh.

Årsgennemsnittet for 2022 er indtil videre 116 pct. højere end årsgennemsnittet for 2021. I forhold til 2019, som er det seneste normale prisår, er den gennemsnitlige gaspris i 2022 hele 662 pct. højere, hvilket vidner om et historisk højt prisniveau i 2022.

Figur 1: Naturgasprisens udvikling

Fremtidige gaskontrakter

Et nærmere kig futureprisen på hollandsk gas, som handles på TTF-børsen, kan give indikationer af markedets forventning til den fremtidige gaspris. Futures er en kontrakt på at købe eller sælge naturgas til en bestemt kurs på et senere tidspunkt. Disse kontrakter kan handles på både måneds-, kvartals- og årsbasis.

I øjeblikket handles future kontrakter for maj og juni til omkring 775 kr. pr. MWh. Således ligger prisen på futurekontrakter en smule lavere end det aktuelle prisniveau på det danske spotmarked, ETF. Prisen på future kontrakter i de resterende måneder af 2022 handles i øjeblikket også til priser omkring 775 kr. pr. MWh. Med forbeholdet for, at fremtiden er meget svær at spå om, kan priserne på futurekontrakterne give en indikation af, at gaspriserne vil holde et højt niveau året ud.

Futurekontrakter handles fortløbende, hvorfor priserne kan ændre sig. Du kan finde den aktuelle futurepris her.

Elprisen falder

Den 8. marts ramte elprisen et rekordniveau, hvor en megawatt-time kostede 5.207 kr. pr. MWh i tidsrummet fra kl. 18 til 19. Den gennemsnitlige elpris lå d. 8. marts på 3.394 kr. pr. MWh, hvilket er højere end det seneste toppunkt i december 2021. Siden pristoppunktet er elprisen faldet betydeligt med en gennemsnitlig dagspris ned til 297 kr. pr. MWh. Den gennemsnitlige elpris i april ligger foreløbigt på 937 kr. pr. MWh. Til sammenligning kostede strømmen i gennemsnit 1724 kr. pr. MWh, hvilket er 46 pct. højere end i april.

På trods af prisfaldet er strømmen fortsat dyr med dagspriser, der ligger over årsgennemsnittet for 2022, som foreløbigt opgøres til 1098 kr. pr. MWh på tværs af Vest- og Østdanmark. Sammenlignet med årsgennemsnittet i 2021 er årsgennemsnittet i 2022 foreløbigt 68 pct. højere.

Figur 2: Elprisens udvikling

Olieprisen fastholder et højt niveau

Mens prisen på gas og el falder efter rekordniveauerne i begyndelsen af marts, fastholder olieprisen i højere grad det høje niveau. Siden toppunktet d. 8. marts, hvor olieprisen steg til det højeste prisniveau i 14 år, ligger prisen fortsat over 400 kr. pr. MWh. Dette nuværende prisniveau er således over årsgennemsnittet i 2022 som foreløbigt opgøres til 386 kr. pr. MWh og er 45 pct. højere end årsgennemsnittet i 2021.

Figur 3: Olieprisens udvikling

Kulprisen stiger igen efter fald

Kulprisen har også haft en nedadgående pristendens siden prisrekorden den 8. marts, hvor kul kostede 440 kr. pr. MWh. Dog har kulprisen taget et nøk op igen i april.

D. 1. april nåede kulprisen en bund på 262 kr. pr. MWh, og er siden steget til en aktuel pris d. 13. april på 321 kr. pr. MWh. I april ligger den gennemsnitlige kulpris på 288 kr. pr. MWh, hvilket er 15 pct. lavere end gennemsnitsprisen i marts, men fortsat højere end årsgennemsnittet for 2022 som foreløbigt ligger på 236 kr. pr. MWh.

Figur 4: Kulprisens udvikling

 

Magnus Larsen
Skrevet af:

Magnus Larsen

Relateret indhold