25.05.22 DI Energi Nyheder

EE Solutions Summit, Sønderborg

IEA afholder sin 7. globale konference om energieffektivitet den 7.-9. juni i Sønderborg

Du er inviteret med

En række af DI’s medlemmer er engageret i EE Solutions Summit, som er det erhvervsrettede side-event, som finder sted torsdag den 9. juni på Alsion i Sønderborg med en stor faglig EE-konference og udstilling. Konferencen omhandler potentiale og erfaringer med energieffektivisering og afspejler dermed de drøftelser, som det Internationale Energiagentur (IEA) gennemfører på det politiske topmøde, som omfatter energiministre fra 25 lande og delegationer fra alle IEA’s medlemslande.

EE Solutions Summit

Ved EE Solutions Summit stiller vi skarpt på at belyse og drøfte potentialet i EE ud fra givne danske og internationale erfaringer – belyst gennem en række cases og med fokus på

  • EE i bygninger (automation, kontrol, dyb renovering)
  • EE i industri (fremstillingsindustri og energiintensiv industri)
  • EE i transport (landtransport og søtransport)
  • Sektorintegration (fjernvarme, PtX og symbiose)

Kom og vær med til at sætte et positivt fokus på EE’s afgørende rolle for den grønne omstilling, hør om de nyeste erfaringer og gå selv i dialog med interessenter fra ind- og udland.

Læs mere her om:

Se mere om konferencen og tilmeld dig her.

Relateret indhold