18.05.22 DI Energi Nyheder

DI Energi udvider: Grøn Gas afløser Dansk Gas Forening

Fra 1. juni overgår aktiviteterne i den 111 år gamle forening, Dansk Gas Forening, til Grøn Gas – en ny sektion i DI Energi.

Den nye organisering giver mulighed for at knytte industrien og gassektoren endnu tættere sammen og samtidigt styrke arbejdet om grønne gasser generelt. Vi kommer i sektionen til at fokusere på biogas, brint, hele værdikæden af syntetisk gas fra biogasproducenter, Power to X og fremtidens grønne brændstoffer samt infrastrukturselskaber.

Den nuværende bestyrelse i Dansk Gas Forening overgår samlet og uændret til Grøn Gas, men det bliver med et nyt formandskab i spidsen. Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand og Maagøe overlader formandsposten til Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy og med Henrik Iversen, Vice President i Andel, som næstformand.

- Vi skal udnytte de stærke synergier, der allerede findes mellem industrien og gasproducenterne, og det gør vi bedst ved at oprette en helt ny sektion for grøn gas under DI Energi. Der vil også i fremtiden være behov for gas, fordi visse høj- og mellemtemperaturprocesser i industrien ikke kan elektrificeres, da de behøver en flamme i fremstillingen og produktionen. Her er de grønne gasser alternativet til den fossile naturgas, der bruges i dag, men fordelen er nu at vi samtidigt sikrer, at vi kommer i mål med klimaambitionen og ovenikøbet med en bæredygtig produktion og industri i Danmark, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Dansk Gas Forening blev etableret i 1911 under navnet Dansk Gasværksbestyrerforening. I begyndelsen handlede det om kulbaseret bygas. Under krigen skiftede foreningen fokus til generatorgas og senere flaskegas.  I 1980-1990’erne blev naturgasnettet opbygget, og i dag har vi en globalt set enestående produktionen af biogas, som strømmer ind i gasnettet.

- Dansk Gas Forening  var en god platform for samarbejde og vidensudveksling om gas i Danmark, og det er i dag vigtigere end nogensinde før. Her ser jeg, at Grøn Gas vil styrke udsynet og hjælpe til at skabe netværk mellem de nuværende gasaktører og de nye værdikæder om gassen, der dannes med blandt andet Power to X og understøtte det bedste beslutningsgrundlag og interessevaretagelse herom, udtaler Ole Hvelplund, direktør i Nature Energy.

Grøn Gas overtager aktiviteterne fra Dansk Gas Forening, herunder også Årets Grønne Gaskonference i januar. Det er aftalt, at Dansk Gasteknisk Center fortsat vil arrangere Grønne Gasdage i september.

Oprettelsen af sektionen blev besluttet på stiftende møde den 10. maj 2022.

De nuværende medlemmer af Dansk Gas Forening bliver tilbudt medlemskab af Grøn Gas og DI/DI Energi, hvis de ikke er medlem i forvejen.

Interesserede kan kontakte Kristian Nielsen på krni@di.dk eller 3377 3345.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk

Relateret indhold