22.06.22 DI Energi Nyheder

Stærk holdindsats i Nederlandene

Succesfuldt energifremstød til Haag og Rotterdam anført af kronprinsparret

”The Esbjerg Declaration”

Denne uge blev et stort dansk energifremstød gennemført i Nederlandene. Samarbejdet inden for energi var hovedelementet, og hele 20 danske virksomheder deltog i programmet. Ved åbningen i Haag deltog både DKH Kronprinsparret, Nederlandenes statsminister og energiminister – samt yderligere en lang række virksomheder og vægtige beslutningstagere fra energiens verden.

Ved indledningen vendte flere tilbage til de store perspektiver i at udnytte Nordsøens vindressourcer gennem en markant udbygning og mangedobling af vindkapaciteten i et fælles-europæisk samarbejde som det blev stadfæstet den 18. maj af statsministre for Danmark, Nederlandene, Belgien og Tyskland i ”Esbjerg-deklarationen”, og de hæftede sig ved den allerede eksisterende energiforbindelse i form af det 350 km lange søkabel til el, COBRAcable, mellem Danmark og Nederlandene.

Vind, PtX, fjernvarme, EE

De deltagende virksomheder mødtes i løbet af to dage med en lang række aktører for at styrke kontakten og forretningen i markedet inden for flere områder af stærk og bred erhvervsinteresse, nemlig vindenergi, Power-to-X, fjernvarme og energieffektivisering. Udover mange interessante virksomheder, bakkede også myndigheder, energi-organisationer og vidensinstitutioner op om aktiviteterne. Programmet omfattede besøg i Shells hovedkvarter, Port of Rotterdam, Sydhollands provinsregering, rådhus og Technical University of Delft.

Dansk-nederlandsk energipartnerskab

Danmark har etableret et særligt energipartnerskab med landet, hvor myndighederne er i dialog på flere energiteknologiske områder for fremme inspiration og samarbejde – med fjernvarme som det første og væsentligste element. Dette samarbejde var en del af grundlaget for et meget stærkt hollandsk fremmøde og engagement i fremstødets mange aktiviteter.

Stor appetit på samarbejde

Nederlandene har stor appetit på et styrket samarbejdet med danske partnere. Landet, som er en europæisk stormagt inden for naturgas baseret på udnyttelsen af sine enorme gasforekomster, har for få år siden truffet politisk beslutning om at gøre sig fri af gas gennem en markant satsning både på VE og EE. En satsning, som nu sættes i værk, og hvortil der inviteres inspiration og samarbejde udefra.

Læs mere her:

Dansk Industri åbner døre for danske virksomheder i Nederlandene - DI

Denmark/Netherlands: Partners in Green Transition - DI Energi (danskindustri.dk)

 

Relateret indhold