Colourbox
10.08.22 DI Energi Nyheder

August: Status på energipriserne

Mens prisen på naturgas og el igen stiger til rekordniveauer, falder prisen på olie og kul. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Naturgassen stiger fortsat

Naturgasprisen har haft en opadgående pristendens siden slutningen af maj. Aktuelt ligger dagsprisen på 1.419 kr. pr. MWh efter at have rundet priser på omkring 1.500 kr. pr. MWh. De seneste prisstigninger sker som reaktion på den yderligere reduktion af gasflowet fra Rusland gennem Nord Stream 1 til Europa. Således udnyttes der på nuværende tidspunkt kun 20 pct. af rørledningens kapacitet.

De vedvarende stigninger i naturgasprisen betyder, at juli blev den dyreste måned nogensinde. I juli 2022 lå prisen på naturgas i gennemsnit på 1.267 kr. pr. MWh. Dette er 62 pct. højere end den gennemsnitlige pris måneden forinden i juni 2022, hvor naturgasprisen lå på 782 kr. pr. MWh.

Det foreløbige årsgennemsnit for 2022 ligger på 851 kr. pr. MWh, hvilket er 143 pct. højere end årsgennemsnittet i 2021.

Figur 1: Naturgasprisen

De danske gaslagre med høj fyldning

Som det fremgår i figuren har de danske gaslagre en høj fyldning. Aktuelt med en fyldningsprocent på 90 pct. Dette er betydeligt højere end fyldningen af de europæiske gaslagre, som ligger på 72 pct. Europas største gaslagre i Tyskland, Italien og Frankrig har hhv. en fyldningsprocent på 73, 75 og 84 pct.

Figur 2: Fyldning af gaslagre i Danmark og EU

Elprisen stiger til rekordniveau

Prisen på el har over sommeren oplevet en betydelig stigning – og i en sådan grad, at den gennemsnitlige elpris i juli var den højeste nogensinde. I juli kostede strømmen i gennemsnit 1.894 kr. pr. MWh. Til sammenligning lå den gennemsnitlige elpris i juli 2019, som er det seneste normal år, på 290 kr. pr. MWh.

Aktuelt ligger dagsprisen omkring 2.500 kr. pr. MWh. Denne dagspris fremgår dog ikke af nedenstående figur, da priserne her er opgjort som glidende gennemsnit.

Elprisen er blevet sendt i vejret af en meget høj gaspris. Dertil er elprisen i Sydnorge skyhøj som følge af lavere fyldning i de sydlige vandreservoirerne end normalt. Dette har givet et større behov for, at transportere strøm fra nord til syd, men grundet flaskehalse har udbuddet ikke kunne følge efterspørgslen. Således oplever de historisk høje elpriser i Sydnorge, og da landet er en storeksportør af elektricitet, har de høje elpriser i Norge også have en afsmittende effekt på den danske elpris.

Figur 3: Elprisen

Olieprisen falder efter recessionsfrygt

Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, er faldet i løbet af de seneste måneder. Som det fremgår af figuren ligger olieprisen i slutningen af juli mellem 450 til 500 kr. pr. MWh. Prisfaldet affødes af en frygt for, at en potentiel recession vil afdæmpe forbruget af olie. De faldende oliepriser sker dog på trods af, at oliemarkedet fortsat viser tegn på sparsomme beholdninger.

Figur 4: Olieprisen

Fald i kulprisen

Efter stigende tendenser de seneste måneder falder kulprisen igen fra et niveau omkring 420 kr. pr. MWh til 350 kr. pr. MWh. Således er kulprisen i løbet af august faldet med 10 pct.

Figur 5: Kulprisen

Magnus Larsen
Skrevet af:

Magnus Larsen

Relateret indhold