Colourbox
24.08.22 DI Energi Nyheder

Energiprisstatus: Nye rekorder

Priserne på el og naturgas er på himmelflugt og sætter - igen - nye rekorder. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Naturgasprisen

Naturgas har igen slået prisrekord med en aktuel dagspris på 2049 kr. pr. MWh. Årsagen til prisstigningen er, at russiske Gazprom sent fredag meddelte, at naturgasleverancerne til Europa gennem Nord Stream 1-rørledningen vil standse i tre dage i slutningen af august. Denne melding gav bekymringer om, at det midlertidige stop for gasleverancer vil blive permanent efter fuldendt vedligeholdelsesarbejde. Ustabiliteten øger derfor konkurrencen om det tilgængelige naturgasudbud.

De vedvarende stigninger i naturgasprisen betyder, at august foreløbigt er den dyreste måned nogensinde. I august 2022 ligger prisen på naturgas i gennemsnit på 1.590 kr. pr. MWh. Dette er 103 pct. højere end den gennemsnitlige pris i juni 2022, hvor naturgasprisen lå på 782 kr. pr. MWh.

Det foreløbige årsgennemsnit for 2022 ligger på 897 kr. pr. MWh, hvilket er 157 pct. højere end årsgennemsnittet i 2021.

De danske gaslagre er tæt på fyldte

Som nedenstående figur viser, har de danske gaslagre en høj fyldning. Aktuelt ligger fyldningsgraden på 94 pct. De europæiske gaslagre har i gennemsnit en fyldning på 78 pct. og nærmer sig dermed det fastsatte mål i EU om, at gaslagrene skal være 80 pct. fyldte inden 1. november 2022.

De største gaslagre i Europa, herunder Tyskland, Italien og Frankrig har fyldningsprocenter på hhv. 81, 79 og 89 pct.

Elprisen

Prisen på el stiger fortsat drastisk og når endnu engang et nyt rekordniveau. Den seneste måned har en MWh i gennemsnit kostet 2.965 kr., mens gennemsnitsprisen i løbet af den seneste uge har ligget på omkring 3.790 kr. pr. MWh med et toppunkt på 5.921 kr. pr. MWh d. 23. august mellem kl. 17-18.

Den drastiske stigning i elprisen skyldes en perfekt storm af en række forskellige påvirkende faktorer. Dette er blandt andet den rekordhøje naturgaspris, der presser elprisen op. Hedebølgen i Europa har forårsaget, at atomkraftværker har været nødsaget til at stoppe produktionen i fare for overophedning pga. manglende kølevand. I tillæg til dette har tørken i Europa også medført, at reservoirerne i vandkraftværkerne har en lav fyldningsgrad, hvormed elproduktionen fra vandkraft ligeledes er faldet kraftigt i Centraleuropa og især også Norge. Samtidigt med dette har vinden blæst mindre end normalt i Danmark den seneste måned, hvilket også har været med til at presse elprisen op.

Kulprisen 

Efter et kort dyk i kulprisen stiger den nu igen. I løbet af den seneste uge nåede kulprisen et niveau over 400 kr. pr. MWh. Den stigende kulpris skyldes blandt andet, at efterspørgslen stiger i takt med, at naturgassen bliver dyrere. I tillæg til dette har tørken i Europa også medført, at Rhinen har en historisk lav vandstand. Dette har gjort det vanskeligt at fragte kul med skibe, hvormed dyrere transportformer såsom tog og lastbiler blevet taget i brug i et forsøg på at nå efterspørgslen.

Olieprisen

Den gennemsnitlig pris på den europæiske referenceolie, Brent, falder fortsat og ligger i den første halvdel af august mellem 450 til 400 kr. pr MWh.  Dette er et yderligere fald på over 11% sammenlignet med juli. Som det fremgår af figuren har olieprisen den seneste måned dog været forholdsvis volatil.

Det er således fortsat frygten for en fremtidig recession, der presser olieprisen ned. Dette er på trods af de lave råoliebeholdninger og forventninger om øget eksport af iransk råolie i fremtiden.

 

Relateret indhold