Getty
24.08.22 DI Energi Nyheder

Vil I have en fossil- eller emissionsfri byggeplads, når I udbyder?

Vil I have mindre røg, støj og CO2 fra entreprenørmaskiner, når I anlægger nye forsyninger? Så bør du stille krav om fossil- eller emissionsfri arbejdsmaskiner. Læs mere om, hvad I kan gøre for en grønnere arbejdsplads.

Ifølge Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren er der et samlet potentiale i bygge- og anlægsbranchen for at nedbringe CO2 udledningen med over 275.000 ton CO2 årligt ved at omlægge arbejdsmaskiner til at være fossil- eller emissionsfri. Derudover støjer fossil- eller emissionsfri arbejdsmaskiner mindre og ikke partikler. Det er til fordel for både klimaet, naboer og arbejderne på pladsen.

Center for Offentlige-Privat Innovation har startet et nyt initiativ i samarbejde med blandt andet Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune. I initiativet går offentlige og private aktører sammen om at finde nye løsninger, så de store maskiner i fremtiden drives af fx el i stedet for diesel.

Det sker i en skaleringsproces, hvor flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at udvikle nye løsninger. Ved at gå flere sammen i en skaleringsproces skaber offentlige organisationer en større samlet efterspørgsel, og derved kan private virksomheder hurtigere se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

På den måde bliver den offentlige indkøbsmuskel en motor for innovation – og det er der store muligheder i, for den offentlige sektor køber ind for 380 mia. kr. årligt.

Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Jo flere offentlige bygherrer, der gør emissionsfrie arbejdsmaskiner til et konkurrenceparameter ved udbud af nyt byggeri og anlæg, jo hurtigere vil entreprenørerne skabe den nødvendige innovation. Og ved at gå i takt får de offentlige bygherrer samtidig prisen for den grønne omstilling nedad."

DI Energi opfordrer medlemmer til at afsøge muligheden for samarbejdet om fossil- eller emissionsfri byggeplads med Center for Offentlige-Privat Innovation.

Du kan læse mere om initiativet her - Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner (co-pi.dk).

DI er repræsenteret i Center for Offentlige-Privat Innovation, som du kan læse mere om her - Om CO-PI – Center for Offentlig-Privat Innovation.

Relateret indhold