11.01.23 DI Energi Nyheder

Biogas: Gassen i gasnettet har aldrig været så grøn som i 2022

I 2022 nåede andelen af biogas i gasnettet op på hele 33,9 pct. Dette er en stigning på 12,1 procentpoint sammenlignet med 2021, hvor andelen endte på 21,8 pct.

Den høje andel af biogas i gasnettet har nu bragt CO2-intensiteten af gassen ned på 134 gCO2/kWh, under den antagelse at biogas udleder 0 gram CO2/kWh. Dette er et væsentligt fald i CO2-intensiteten sammenlignet med tidligere år, idet andelen af biogas i nettet i 2021 og 2020 var henholdsvis 21,8 pct. og 17 pct. Dette svarede til en CO2-intensitet på henholdsvis 158 og 168 gram CO2/kWh.

Den danske biogasproduktion har haft et rekordgodt år med en samlet produktion på 800 mio. kubikmeter biogas. Af disse blev 622 mio. kubikmeter indfødt direkte til gasnettet. Dette er en stigning på 15,5 pct. sammenlignet med 2021. Det viser tal fra Energinet.

Stigningen i biogasproduktionen kan tilskrives en række forhold, der har gjort omstændighederne favorable. Dette inkluderer blandt andet en udskydelse af reduktionen af energiafgrødegrænsen med et ekstra år. Fra august 2022 skulle grænsen have været nedsat til 8 pct, men pga. energikrisen forbliver den på 12 pct. frem til august 2023.  Herefter vil grænsen dog falde direkte til 6 pct., som er det næste trin i trappeordningen for begrænsningen af brugen af energiafgrøder.

Den rekordhøje gaspris har ligeledes betydet, at dyrere og mere let omsættelige typer af restbiomasse har kunnet indgå som input i produktionen, hvilket har øget outputtet. Dertil er en højere andel af biogassen blevet opgraderet og født ind i gasnettet, imens flere nye anlæg i 2021 og 2022 er blevet opført og tilsluttet nettet.

Imens biogasproduktion var rekordstor i 2022, kan den store stigning i biogasandelen også tilskrives, at det totale gasforbrug i Danmark er faldet væsentligt sammenlignet med tidligere år. Dette er en følge af investeringer i energieffektivisering og et generelt nedsat gasforbrug i industrien og husholdningerne som reaktion på de høje gaspriser. Det totale forbrug af naturgas og biogas faldt i 2022 med 24,8 pct. sammenlignet med 2021, imens forbruget af naturgas alene faldt med 37,4 pct.

Laura Nørgaard Lund
Skrevet af:

Laura Nørgaard Lund

Relateret indhold