09.01.23 DI Energi Nyheder

Dansk Metal træder ind i Dansk Brint Alliance

Dansk Brint Alliance har fået et nyt medlem, og består nu af tre organisationer; DI Energi, Brintbranchen og Dansk Metal. Med tiltrædelsen af Dansk Metal understreger Dansk Brint Alliance sine ambitioner om at skabe en stærk værdikæde på brint og Power-to-X i Danmark, som favner alle industriens facetter.

Dansk Brint Alliance er et strategisk partnerskab om udvikling af den danske Power-to-X (PtX)- og brintindustri mellem en række af Danmarks mest centrale aktører. Alliancens formål er at skabe de bedst mulige rammevilkår for udviklingen af PtX og grøn brint i Danmark, samt styrke Danmarks position som internationalt foregangsland på området.

Det er af stor betydning for det arbejde, at Dansk Metal træder ind i alliancen. Nu er en yderligere del af den grønne brint- og PtX-værdikæde repræsenteret i alliancens arbejde, hvilket er en stor styrke. Dansk Metal bringer et stærkt fokus på beskæftigelse, uddannelse og faglige kompetencer ind i partnerskabet.

”Hvis Danmark for alvor skal blive førende inden for PtX, så er det nødvendigt at sikre, at vi også har de rette hænder og hoveder til at udvikle, producere og drifte de nye anlæg, som indgår i PtX-værdikæden. Særligt når vi ser på elektrolyseanlæggene er det afgørende, at vi får uddannet fremtidens faglærte til de nye teknologier. Og når vi ser på de erhvervsmæssige styrkepositioner inden for brint og nye brændsler, så er det afgørende, at vi som fagforening er med i front til at skubbe på udviklingen og sikre, at der kommer danske jobs ud af den her industri,” siger Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Metal om tiltrædelsen.

”Det er glædeligt for den industrielle udvikling af den danske brintindustri, at en stærk organisation som Dansk Metal nu tilslutter sig Dansk Brint Alliance. Der er stærk international konkurrence og massiv statsstøtte i landene udenfor EU, som er en voksende udfordring for den danske og europæiske brintindustri. Det er derfor rigtig godt, at vi styrker vores nationale samarbejde, så Danmark fortsat kan være blandt de stærkeste brintlande med de bedste vilkår for branchen, og skabe grønne industrijob. Jeg glæder mig til samarbejdet, ” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

”Danmark har unikke forudsætninger for at lykkedes med dette næste erhvervseventyr. Hele PtX-værdikæden er repræsenteret, geografisk er vi fordelagtigt placeret til udnyttelse af vindressourcer og i nærheden store aftagermarkeder som Tyskland, og vi har historik for tværgående samarbejde. Det samarbejde har før sat Danmark på verdenskortet, og det er den erfaring vi har bygget Dansk Brint Alliance på. Dansk Metals engagement i alliancen er stærkt imødeset, og med deres arbejde i jobskabelse og uddannelse af grønne hænder og hoveder, ser vi frem til at få spaden i jorden i 2023. Vi må ikke forspilde vores mulige førerposition på de danske, europæiske og internationale brint-korridorer, derfor trykker vi på speederen nu.” siger Troels Ranis, Direktør i DI Energi.

Relateret indhold