25.01.23 DI Energi Nyheder

Sæt strøm til fødevareindustrien og skær 1 mio. ton af Danmarks CO2-udledning

De seneste tre år har 20 danske virksomheder i projektet Elektrificering af fødevareindustrien fået hjælp til omstille deres produktion fra sort til grøn. Erfaringerne herfra viser, at det både teknologisk og økonomisk er inden for rækkevidde at erstatte fossile brændsler med grøn strøm - og dermed skære 1 mio. ton af Danmarks årlige CO2-udledning. Projektets opsigtsvækkende resultater blev præsenteret på en konference den 24. januar i Industriens Hus i København.

På konferencen præsenterede flere af de deltagende virksomheder - Arla Foods, CP Kelco og Royal Unibrew - de vigtigste resultater og erfaringer, som er opsamlet undervejs. Det samme gjorde DI Fødevarer, DI Energi, Landbrug og Fødevarer, som er organisationerne bag projektet, der er finansieret af Industriens Fond.

”Vi har dokumenteret, at langt størstedelen af den sorte energi i industrien kan erstattes med eldrevet teknologi såsom varmepumper. Ovenikøbet typisk med en fornuftig tilbagebetalingstid på investeringen, så man får en god businesscase ud af det. Stigende energipriser, nye offentlige tilskudsmuligheder og den kommende CO2-afgift på industrien har på det seneste kun gjort businesscasen yderligere attraktiv,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S, der har forestået den strategiske og tekniske rådgivning af deltagervirksomhederne.

Læs mere om projektets resultater hos DI Fødevarer her.

Læs mere om projektet og case-beskrivelser her.

Debatindlæg bragt i Børsen den 24. januar ifbm. den afsluttende konference for projektet Elektrificering af fødevareindustrien: Debat | Sæt turbo på elektrificering, det giver virksomheder billigere og grønnere produktion (borsen.dk)

 

Relateret indhold