11.01.23 DI Energi Nyheder

SDG Business Accelerator

Bæredygtighed som salgsparameter ved eksport. I februar 2023 starter SDG Business Accelerator sit forløb for virksomheder med forretning inden for energi. Du kan være med.

Bæredygtighed som salgsparameter

Bæredygtighed er i stigende grad en konkurrenceparameter ved salg - både i Danmark og udlandet. Mange af energibranchens virksomheder med grønne løsninger bruger det aktivt allerede i dag. Mange oplever det stadig oftere som et krav fra kunder, myndigheder og medarbejdere at kunne dokumentere bæredygtighed i sine produkter, løsninger og ageren.

Men hvordan kan grønne løsninger og bæredygtighed reelt bruges og gøre en positiv forskel for dit salg på dine eksportmarkeder?

SDG Business Accelerator / ENERGI

Som dansk SMV med eksportpotentiale og aktiviteter inden for energi har du nu mulighed for at deltage i et program, hvor du hen over foråret får inspiration og praktisk hjælp til at udnytte eksportpotentialet i bæredygtige produkter på et for dig væsentligt eksportmarked. Programmet giver dig indblik i krav og lovgivning på bæredygtighedsområdet på et udvalgt eksportmarked – og forståelse for de konkurrencemæssige fordele, som din grønne løsning kan opnå.

Workshops – markedsbesøg - markedsplan

I programmet bliver din virksomhed matchet med en mentor / handelsrådgiver på dit udvalgte eksportmarked, og du får sparring og rådgivning om konkrete eksportmuligheder for din grønne og bæredygtige løsning. Programmet inkluderer faglige workshops i Danmark, markedsbesøg og hjælp til en skræddersyet market-(entry)-plan med fokus på bæredygtighed.

Praktisk

SDG Business Accelerator er åbent for deltagelse af danske SMV’er inden for energi. En SMV defineres som en virksomhed med en omsætning på maksimalt 375 mio. kroner i det seneste regnskabsår og maksimalt 250 ansatte. SDG Business Accelerator gennemføres af Trade Council i samarbejde med DI Energi. Der er ansøgningsfrist for at deltage i programmet den 25. januar.

Se mere om SDG Business Accelerator her.

Relateret indhold