11.01.23 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Det nye år starter med lavere energipriser 11.01.23

Regn og blæst presser elprisen ned, imens milde temperaturer i Europa sænker efterspørgslen på gas. DI Energi giver dig årets første status på energipriserne her.

Elprisen er lav som følge af regn og blæst

Elprisen har været relativt lav de første dage af det nye år, idet 2023 indtil videre har været både vind- og regnfuld. På årets første dag var dagsgennemsnittet i DK1 på 138 kr./MWh og 64 kr./MWh i DK2. Herefter er prisen steget igen, idet dagsgennemsnittet for hele landet d. 9. endte på 944 kr./MWh. Den seneste uge har elprisen i gennemsnit ligget på 740 kr./MWh.

Årsgennemsnittet for 2022 endte på 1596 kr./MWh for hele landet, hvilket dermed er en stigning på 144 pct. sammenlignet med 2021, hvor det endte på 654 kr./MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 er i øjeblikket 692 kr./MWh.

Rigelige mængder vind og regn i starten af året har resulteret i en stor produktion af el fra vind- og vandkraft, hvilket har presset elprisen ned i Europa. Samtidig har en relativt lav pris på andre commodities, især naturgas, ligeledes medført en lavere elpris.

Gasprisen falder som resultat af lavere efterspørgsel

Gasprisen har ligeledes været relativt lavt indtil videre i 2023, og kom d. 6. januar ned på 502 kr./MWh. Herefter er den steget marginalt igen, således gennemsnittet for den seneste uge er på 530 kr./MWh. Årsgennemsnittet for 2022 endte på 921 kr./MWh, hvilket dermed var en stigning på 163 pct. sammenlignet med 2021, hvor gennemsnittet endte på 349 kr./MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 ligger i øjeblikket på 540 kr./MWh. Gasprisen er nu på omtrent samme niveau som priserne inden Ruslands invasion af Ukraine d. 24. februar 2022.

De relativt lave gaspriser ser ud til at fortsætte i det nye år, idet futures med leverance fra marts til juni 2023 sælges forholdsvis stabilt til omtrent 70 EUR/MWh. Dette svarer til ca. 520 kr./MWh. De lavere priser skyldes blandt andet de milde temperaturer, som Europa har oplevet den seneste tid. I tillæg til dette er det danske gasforbrug reduceret væsentligt, hvilket tilsammen har nedsat efterspørgslen og dermed også prisen. Faldet i gasprisen kan ligeledes delvist tilskrives, at flere LNG terminaler i Europa nu er i fuld drift og modtager gas fra bl.a. USA. Dette er bl.a. Wilhelmshaven i Tyskland og Eemshaven i Holland.

Det reducerede gasforbrug ses også på fyldningen af de europæiske gaslagre. Den 9. januar lå fyldningsprocenten i de danske gaslagre på 91,6 pct., imens EU gennemsnittet samme dag lå på 83 pct. Dette er høje værdier sammenlignet med tidligere år, idet fyldningsgraderne normalvis falder væsentligt henover vinteren. Samme dag i 2022 var fyldningsgraden i Danmark 67,2 pct., imens EU gennemsnittet den dag var 46,5 pct. 

Olieprisen er lav sammenlignet med 2022

Prisen på råolie har været relativt lav henover årsskiftet, og lå d. 3. januar på 335 kr./MWh. Dette er den senest tilgængelige dagsobservation. Årsgennemsnittet for råolie endte i 2022 på 422 kr./MWh, hvilket er 59 pct. højere end 2021 gennemsnittet, der lå på 264 kr./MWh. Med kun to tilgængelige dagsobservationer for 2023 er det foreløbige årsgennemsnit på 330 kr./MWh. Stabiliteten på råolieprisen ser ud til at fortsætte ind i 2023, idet futures købt d. 3. januar med leverance frem til december 2023 alle ligger tæt omkring 330 kr./MWh.

Prisen på fyringsolie er ligeledes relativt lav sammenlignet med 2022, idet en MWh d. 3. januar blev solgt til 518 kr. Årsgennemsnittet for fyringsolie fra New York Harbour endte i 2022 på 627 kr./MWh, og med kun to observationer for 2023 ligger årsgennemsnittet lige nu på 518 kr./MWh. Det vil sige, at prisen på fyringsolie og gas i øjeblikket ligger meget tæt, som det kan ses på grafen nedenfor.

Kulprisen styrtdykkede i det nye år

Efter et styrtdyk begyndende i starten af året endte kulprisen d. 9. januar på 171 kr./MWh. Dette er den laveste dagspris siden d. 28. januar 2022. Årsgennemsnittet for 2022 endte på 299 kr./MWh, hvilket er 169 pct. højere end 2021, hvor gennemsnittet endte på 111 kr./MWh. Det foreløbige gennemsnit for 2023 ligger i øjeblikket på 176 kr./MWh.

Kulprisen forventes dog at stige igen i den kommende tid, idet forbruget i Kina igen er på vej op som følge af genåbningen af landet efter meget stramme corona-restriktioner. Dertil forventes det i Indien, at landets kulforbrug vil stige med 8 pct. i det nye regnskabsår. Det skriver Reuters. Et stigende forbrug i Kina og Indien vil kunne mærkes på den globale efterspørgsel, hvormed prisen på kul forventes at stige igen.

Kvoteprisen er fortsat høj

Kvoteprisen fortsætter med at være høj ind i det nye år, og ramte 668 kr. pr. ton d. 2. januar. Siden da er den faldet marginalt til 617 kr. pr. ton d. 11. januar. Årsgennemsnittet for 2022 endte på 605 kr. pr. ton, hvilket er en stigning på 52,7 pct. sammenlignet med 2021, hvor gennemsnittet endte på 396 kr. pr. ton. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 er lige nu 628 kr. pr. ton.

Faldet i slutningen af december skyldtes sandsynligvis de milde temperaturer, der har resulteret i et lavere forbrug af bl.a. gas og andre fossile brændsler. Kvoteprisen er herefter steget marginalt. Dette er på trods af en forventning om en frigivelse af flere kvoter i fremtiden som resultat af den nye reform af EU’s ETS system.

Laura Nørgaard Lund
Magnus Larsen
Skrevet af:

Laura Nørgaard LundMagnus Larsen

Relateret indhold