22.11.23 DI Energi Nyheder

Vigtig aftale om fremtidens grønne brintinfrastruktur

Energinet og Gasunie har indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre en samtænkning af de to landes brintinfrastruktur, der er med til at sikre fremtidens grønne energiforsyning.

Den 16. november udnerskrev Energinet og tyske Gasunie en samarbejdsaftale, der skal sikre en sammenkobling af de to landes brintinfrastruktur. Aftalen har til formål at facilitere dansk eksport af grøn brint til det store tyske aftagermarked. Troels Ranis, Vicedirektør, Dansk Industri, udtaler:

Danmark skal og bør spille en hovedrolle i dekarboniseringen af Europa og i produktionen af grønne brændstoffer. Alle signaler peger på, at et brintrør fra Danmark til Tyskland er den centrale nøgle, der skal åbne for storskalaproduktion og tværgående samarbejde om produktion og forbrug. Derfor er nyheden her et fortrinligt eksempel på de bevægelser der er i gang i markedet

Aftalen går ud på at koordinere udviklingen af brintinfrastrukturprojekterne Danish Backbone West og tyske Hyperlink. Dette vil sikre, at brintproducerende anlæg vil kunne afsætte deres brint til aktører, der efterspørger den. Brintnettet vil strække sig fra brintlageret i Lille Thorup til Heidenau syd for Hamborg, med en samlet længde på omkring 550km. Koordineringen vil sikre, at brinten kan flyde frit over brint-grænsepunktet i Ellund.

Samarbejdsaftalen afspejler de gode kræfter, der driver den europæiske udvikling hvad gælder grøn energi. I den forbindelse har vi i Danmark gode forudsætninger for at blive storeksportør af grøn energi. Heri spiller denne aftale en vigtig rolle, da den muliggør en storskala produktion og eksport af grøn brint til Tyskland.

Dog mangler vi i Danmark en konkret plan for finansieringen af brintinfrastrukturen. Dette bør politikerne hurtigst muligt få afklaret. Troels Ranis udtaler i den forbindelse:

Med det omfattende analysearbejde Energinet og Gasunie har leveret i samarbejdet, der peger på et stærkt fundament for Danmark som producent af grøn brint, og Tyskland som forbruger. Aftalen mellem de to infrastrukturaktører er et vigtigt skridt i den rigtige retning, nu venter vi i spænding på den politiske aftale, der skal lave den økonomiske ramme for, hvor finansieringen til rørene skal komme fra og hvordan den skal betales tilbage igen

 

Relateret indhold