15.11.23 DI Energi Nyheder

EU yder førstehjælp til presset vindindustri

En ny lovpakke fra EU-Kommissionen vil afhjælpe den pressede europæiske vindindustri med kortere behandlingstid, bedre udbudsdesign og øget adgang til finansiering

Den danske såvel som europæiske vindindustri har med en ny pakke af initiativer fra EU-Kommissionen (European Wind Power Action Plan) fået en vitaminindsprøjtning, der skaber bedre rammevilkår i form af mere gennemsigtige vindudbud og hurtigere tilladelser.

Pakken blev præsenteret dem 24. oktober i år, og vil i de kommende måneder arbejde med konkrete indsatser, rammer og dialog for at understøtte en presset industri.

Langsomme godkendelsesprocesser har længe været en administrativ byrde og et stort problem for vindmølleproducenter samt underleverandører. Dette udfordrer tempoet i den grønne omstilling, samt rammerne for investeringsbeslutninger, der skal tages i projekter og industrien.

Det bliver der nu taget et vigtigt første skridt mod med det nye initiativ fra EU-Kommissionen, der vil understøtte vindindustrien i Europa og den globale konkurrenceevne.

Europa: Vågn op!

Tirsdag den 14. november 2023 åbnede eventet ’The European Offshore Wind Industry – A wake-up call’, afholdt i Bruxelles, op for en åben og dybdegående diskussion af ’European Wind Power Action Plan’, hvor medlem af Europa Parlamentet, Morten Helveg Petersen (RENEW) var vært.

Ved eventet tog diskussionen først og fremmeste fat på de flaskehalse, som den europæiske vindsektor står over for: udbudsdesign, tilladelser, økonomisk støtte og lige vilkår på tværs af medlemsstater.

Morten Helveg Petersen uddyber behovet for et wake-up call med:

”Europas – og Danmarks – vindindustri skal beskyttes i en tid hvor Europæisk konkurrenceevne er under massivt pres fra både USA og Kina. I forlængelse er vindpakken et godt skridt fra Kommissionens side, og jeg glæder mig til at kunne spille ind med konkrete input fra parlamentet for at gøre initiativerne konkrete.”

Initiativet fra EU-Kommission bliver budt velkommen af Dansk Industri:

”Den europæiske vindindustri er mildest talt i modvind, og vindudbygningen går alt, alt for langsomt. Det er EU-Kommissionen godt klar over, og derfor lægger vindpakken også op til at skabe bedre økonomiske rammer og regulatoriske rammer for møllefabrikanter og udstyrsproducenter, hvilket der i den grad er brug for,” siger Vicedirektør i DI Troels Ranis

I Dansk Industri er det vigtige nu at få oversat de strategiske initiativer fra EU-Kommissionen til konkrete tiltag og dialoger med industrien, der udmøntes i bedre rammevilkår i vindindustrien på tværs af medlemsstater.

Læs mere om DI’s korte overblik af European Wind Power Action Plan her.

Hovedpointer i European Wind Power Action Plan

▪️ Acceleration gennem øget forudsigelighed og hurtigere tilladelse

▪️ Hurtigerer auktioner 

▪️ Adgang til finansiering 

▪️ Et retfærdigt og konkurrencedygtigt internationalt miljø

▪️ Mere kvalificeret arbejdskraft

▪️ Industriens engagement og medlemsstaternes forpligtelse

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold