20.11.23 DI Energi Nyheder

DI inviterer til Grøn Gas Konfernce

Biogassen er et centralt element i den grønne omstilling, og i Danmark er vi verdensførende på området. Den førerposition skal vi beholde. Vær med den 17. januar 2024, når vi i Industriens Hus diskuterer, hvordan Danmark kan udvikle og viderebygge fremtidens grønne energi og være med til at sikre en effektiv, ansvarlig og rentabel grøn omstilling.

Den grønne gasbranche er i rivende udvikling. I dag dækker biogas omkring 40% af Danmarks gasforbrug, hvilket er verdens højeste andel, og vil i 2029 dække hele Danmarks gasforbrug ifølge en prognose fra Energistyrelsen. Derfor er det vigtigt at fortsætte udviklingen i branchen fremfor at lade stå til. Af den grund inviterer Green Gas Denmark, en sektion under DI Energi, til Grøn Gas Konference, så vi i dialog med industrien, aftagermarkedet, embedsværket og politikerne kan sikre branchens udvikling.

Til konferencen vil flere forskellige perspektiver på branchen blive præsenteret. Det betyder, at en lang række organisationer og virksomheder såsom Energistyrelsen, Bigadan, Concito, Ørsted og Aalborg Portland vil deles deres syn på branchens væsentligste bidrag, hvordan man opskalerer disse og hvordan branchens udfordringer bedst håndteres.

Den brede repræsentation af interessenter betyder også, at forskellige aspekter vil blive taget til diskussion. Disse inkluderer blandt andet

  • Branchens udvikling og fremtidige potentiale
  • CO2-afgiftens påvirkning på branchen
  • Branchens rolle i omstillingen af energiintensive industrivirksomheder
  • Hvilken rolle biogas vil spille ift. EU’s taksonomi og i andre EU medlemslande

På konferencen kommer vi altså vidt omkring, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, deltage i diskussionerne og styrke netværket. Tilmelding er gratis, så det gælder om at være hurtig. Du kan tilmelde dig og se programmet her.

Der er altså fortsat et behov for dialog mellem branchens vigtige interessenter, virksomheder og politikere for at styrke branchens udvikling. Den grønne gasbranche er ikke kun afgørende for at imødekomme klimamålene, men også for at skabe nye økonomiske muligheder og styrke Danmarks internationale førerposition inden for grøn gas. Således tjener konferencen som en platform til at dele viden, udforske innovative løsninger og branchens fremtidsudsigter, der er afgørende for et bæredygtigt gasforbrug på dansk og internationalt plan.

Vi håber på at se dig til Grøn Gas Konference den 17. januar 2024.

Relateret indhold