Getty images

20.12.23 DI Energi Nyheder

Julehilsen 2023: Et år med fremgang og gode aftaler

Inden vi skriver 2024, vil vi med denne julehilsen ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi giver dig her et tilbageblik på et begivenhedsrigt år i DI Energi.

Igennem 2023 har samarbejder på tværs sikret resultater og givet en række markante aftryk på vigtige dagsordner. Øverst på vores ønskeseddel er nu et 2024 med implementering og eksekvering af de mange gode ambitioner om et grønnere Danmark. Vi giver dig her et tilbageblik på et begivenhedsrigt år i DI Energi.

Aftale om Power-to-X infrastrukturen

I maj blev det aftalt, at brintinfrastrukturen skal være markedsdrevet, offentligt reguleret og håndteret af infrastrukturejerne, Evida og Energinet. Vi hilste i DI Energi aftalen velkommen, da vished om fremtidsudsigterne for udbygningen af brintinfrastrukturen er afgørende for at få indfriet det store, danske PtX-potentiale.

Dog mangler finansieringen af udbygningen stadig, og vi opfordrer regeringen til at få denne på plads så hurtigt som muligt.

I foråret udkom vi sammen med en række partnere med fem konkrete anbefalinger til, hvordan vi får indfriet det store, danske PtX-potentiale ved at satse strategisk og justere infrastrukturejernes økonomiske rammevilkår. De fem anbefalinger lyder:

 1. Statsgaranti for en strategisk og markedsdrevet investeringsbeslutning.
 2. Fleksible økonomiske rammevilkår for infrastrukturejere.
 3. Styrket dansk-tysk aftale om grænseoverskridende brintinfrastruktur.
 4. Fremtidssikret brintinfrastruktur.
 5. Konkurrencedygtig brinttransport i Danmark via mulig statsstøtte.

Hvis regeringen følger de fem anbefalinger, vil fremtidsudsigterne være endnu grønnere, og der vil være sikkerhed i branchen, så reelle fremskridt kan gøres.

Viljen til at få brintinfrastrukturen op at køre er tydelig. Navnlig har vi i DI Energi sammen med en række danske og tyske partnere i november underskrevet en deklaration om grøn brint for at sende et stærkt signal til politikerne om, at de senest medio 2024 bør træffe investeringsbeslutning om brintinfrastrukturen.

Aftalen om danmarkshistoriens største havvindsudbud

Vores politikere fik i 2023 landet aftalen om danmarkshistoriens største havvindsudbud, der potentielt kan mere end seksdoble den danske havvindproduktion – det er vi i DI Energi yderst begejstrede for. Aftalen giver muligheder i hidtil uset omfang, til trods for at aftalen også har en række uafklarede spørgsmål.

Dette store udbud af havvindmølleparker skal sikre 9GW grøn strøm, som kan blive til mere end 14GW, hvis udviklerne udnytter muligheden for overplantning til fulde. Således har udbuddene potentialet til at levere strøm til op til 14 millioner husstande. Denne enorme udbygning kan således bidrage til både den danske og den europæiske grønne omstilling – samtidig med, at den store produktion kan sætte strøm til PtX og produktionen af fremtidens grønne brændsler til brug i fly og skibe.

Vi ser frem til, at markedsdialogen afsluttes snarest muligt, således at udbudsmaterialet kan gøres færdigt. Dernæst håber vi, at udbuddene kommer ud over rampen primo 2024, og at der sættes handling bag ordene og aftalen sætter skub i opførelsen af havvindmølleparker.

Energiparker skal øge tempoet på den grønne omstilling

Regeringens plan for opførelsen af energiparker er endnu et vigtigt skridt for den grønne omstilling, og for den grønne energiproduktion i Danmark. Ifølge planen skal elproduktionen fra solceller og vindmøller til lands firedobles inden 2030 – og det hylder vi i DI Energi.

Den nyligt indgående aftale vil gøre det nemmere at få opstillet solcelleanlæg og vindmøller, så vi kan få sat fart på udbygningen af den grønne strøm. Hertil er det nødvendigt, at sagsbehandlingen også bliver hurtigere, så projekter ikke stagnerer. I dette henseende finder vi det positivt, at der foretages en konkret afvejning i forhold til udbygningen af vedvarende energi og beskyttelseshensyn, og fremadrettet tillægges VE-anlæg større vægt end hidtil for at fremme den grønne omstilling.

Aftalen om energiparker er således et godt udgangspunkt for effektiv handling i 2024.

Nu mangler vi bare øget klarhed i godkendelsesprocesserne, så processen er mere gennemskuelig for virksomheder og investorer. Ambitionerne er der, nu skal der leveres. Ellers når vi ikke målet om at firedoble energiproduktionen fra landbaserede solceller og vindmøller inden 2030.

Fremtidens gas er grøn

Et vigtigt led i den grønne omstilling og i sikringen af dansk forsyningssikkerhed er udfasning af naturgassen og øget produktion og forbrug af grønne gasser. Derfor er afklaringen af rammevilkårene for de kommende biogasudbud vigtige. De planlagte seks udbudsrunder er ved sammenlægning af første og andet udbud reduceret til fem udbud, som kører frem til 2030. Disse vil give støtte i form af faste pristillæg i 20 år. Den første runde vil ifølge Energistyrelsen blive afviklet ultimo marts 2024 efter den endelige godkendelse fra EU-Kommissionen.

Danmarks internationale førerposition på biogas og e-metan-områderne udbygges af de kommende udbud. I Danmark er biogasandelen i gasnettet på knap 40 pct., og nu er vi klar til at fortsætte mod 100 pct. grønt gas senest i 2030.

Dog ser vi gerne, at dette bliver endnu højere så hurtigt som muligt, og dette kan ske med opnåelse af det såkaldte 'grønne kryds' i 2027. I dette henseende er det godt, at aftalerne og forhandlingerne er faldet på plads, så den offentlige støtte til biogas og e-metan kan udrulles.

Overskudsvarmens spildte potentiale

Sidst men ikke mindst, er vi i DI Energi også stolte af vores arbejde for at sætte fokus på de store muligheder, der er for bedre udnyttelse af overskudsvarmen fra industrien.

Vi dannede en koalition sammen med Dansk Fjernvarme, Intelligent Energi og SYNERGI med formålet at råbe politikerne op og få fjernet de unødvendige barrierer for en mere effektiv udnyttelse af overskudsvarmen.

Sammen med de andre parter lancerede vi et udspil med fem forslag til bedre udnyttelse af overskudsvarmen. Heriblandt var forslag om:

 1. en national strategi
 2. bedre planlægning,
 3. mere viden på området
 4. ambitiøs implementering af EU-krav
 5. og ikke mindst det klare budskab: Afskaf prisloftet på overskudsvarme!

Prisloftet på overskudsvarmen gør, at energi der kunne bruges til at varme 100.000 danske boliger op, i stedet bliver pumpet ud i atmosfæren. Vi vil fortsætte arbejdet for en bedre benyttelse af energien. Det vil komme både klimaet, energiforsyningen og forbrugerne til gavn.

Med det vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og godt, grønt nytår! 

I 2024 ønsker vi os

 1. Afklaring om finansieringen af brintinfrastrukturen
 2. Eksekvering af havvindsudbuddene
 3. En opfølgning på Europa-Kommissionens vindpakke til fortsat understøttelse af den europæiske vindmølleindustri
 4. Hurtigere godkendelser for opsætning af VE på land
 5. Fremrykning af målet for 100 pct. grøn gas i det danske net i 2027
 6. Afskaffelse af prisloftet på overskudsvarme
 7. En ny grøn eksportstrategi
 8. Ny net-regulering, så elnetselskaberne kan investere på forkant
 9. En udbygningsplan for elnettet
 10. En national strategi for energieffektivitet
Skrevet af:

Troels Ranis

Relateret indhold