Nikola Johnny Mirkovic
17.02.23 DI Energi Nyheder

DI lancerer 5 anbefalinger til revision af det europæiske elmarkedsdesign for at sikre billig grøn energi

For snart et år siden blev energipolitik for alvor til sikkerhedspolitik, da vi alle blev ramt af en chokbølge med den russiske invasion af Ukraine. Siden har det europæiske kontinent været i meget alvorlig energi- og forsyningskrise, hvor den gennemsnitlige elpris var mere end dobbelt så høj i 2022 sammenlignet med 2021.

Energikrisens drivende faktor er akut forsyningsmangel samt Europas høje afhængighed af naturgasimport fra Rusland snarere end indretningen af det europæiske elmarked.

Til trods for det proklamerede Europa-Kommissions formand, Ursula von Der Leyen, i september 2022 en gennemgående reformering af EU’s elmarkedsdesign. Første led i processen blev igangsat den 23. januar 2023 med Kommissionens offentlige høring af elmarkedsrevisionen, som havde frist d. 13 februar. Det endelige forslag fra Kommissionen præsenteres den 14. marts 2023.

Forbedring frem for revolution

Formålet og argumentationen for at reformere elmarkedet er ifølge Kommissionen at 1) beskytte forbrugere mod volatile prisændringer og sikre konkurrence på markedet, 2) at styrke robusthed og forsyningssikkerhed i EU's energisystem og 3) at sikre incitamenter til investeringer i grøn omstilling og energi.

Med det afsæt præsenterer Dansk Industri 5 anbefalinger til denne revision af elmarkedet. DI mener fokus bør være på at forbedre frem for at revolutionere – et allerede effektivt elmarked, der har resulteret i sikker og grøn energi til borgerne og virksomhederne.

Vi mener ikke, der er behov for strukturel ændring eller reform af elmarkedet, for markedets prismekanisme fungerer effektivt. De ekstraordinært høje elpriser skyldes en mangelsituation på særligt gas, og det er altså ikke en fejl i markedsdesignet -tvært i mod. Markedet har givet prissignaler om, at vi skal spare på energien, fordi der er en mangel vare og lige nu står vi i en langt større forsyningssikkerhed end bare for få måneder siden”, siger Troels Ranis og uddyber:

”En gennemgribende ændring af det elmarked, vi kender i dag, vil risikere at rulle 20 års markedsudvikling tilbage. Vi må ikke skylle babyen ud med badevandet, vi skal derimod forbedre og optimere elmarkedet, hvor det er muligt til gavn. Der er ikke brug for en revolution, men en evolution.

Det er helt afgørende at få øge incitamenterne til at investere i  grøn energi. Vi skal med andre ord have turbo på udbygningen af vedvarende energi.. Det er både til gavn for forsyningssikkerheden og klimaet, men vil også give lavere priser til energiforbrugeren.”, Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi.

DI har formuleret fem kerneprincipper

Disse understøtter en langsigtet grøn omstilling af energisystemet i Europa, beskytter forbrugerne mod prisvolatilitet og samtidigt øger vores fælles forsyningssikkerhed. Derfor anbefaler Dansk Industri at:

  1. Bevare de eksisterende prismekanismer
  2. Beskytte forbrugerne ved at forbedre det eksisterende markedsdesign
  3. Sikre investeringer i vedvarende energi med en gennemsigtig prismekanisme
  4. Understøtte de langsigtede priskontrakter på frivillige og markedsbaserede vilkår
  5. Øge markedsintegrationen mellem landene for at sikre forsyningssikkerhed

Læs mere

DI’s 5 anbefalinger til revision af det europæiske elmarkedsdesign. Vejen til mere billig grøn energi.

DI's 5 Anbefalinger til elmarkedsdesign 5 DI Recommendations for Electricity Market Design

Relateret indhold