22.02.23 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Fortsat lavere og stabile priser

Elprisen falder efter en periode med meget vind. Gasprisen stabiliserer sig frem mod etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Elprisen falder igen efter uge med meget vind

Efter en uge med stor elproduktion fra vindkraft er elprisen igen faldet. Gennemsnitsprisen for den seneste uge ligger på 718 kr. pr. MWh, hvilket er en anelse lavere end det foreløbige månedsgennemsnit for februar, der ligger på 806 kr. pr. MWh. Dette er en marginal stigning på 2 pct. højere sammenlignet med månedsgennemsnittet for januar, der endte på 789 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit ligger nu på 796 kr. pr. MWh, hvilket fortsat er omtrent en halvering af årsgennemsnittet fra 2022, der endte på 1.596 kr. pr. MWh.

Forskellen mellem priszonerne DK1 og DK2 har i 2023 indtil videre været større end normalt. Trods stor elproduktion fra vind i Vestdanmark har priserne i DK1 i gennemsnit ligget 13 pct. højere end i DK2. Dette skyldes bl.a. import af billig svensk vindkraft, samt vedligeholdelse på Kontek-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, der har skabt overskud af strøm i Østdanmark-.

Naturgasprisen er fortsat relativt lav

Naturgasprisen er fortsat relativt lav og stabil sammenlignet med det seneste år. Den seneste uge har gasprisen ligget på 382 kr. pr. MWh, og det foreløbige månedsgennemsnit for februar ligger nu på 414 kr. pr. MWh. Dette er et fald på 15 pct. sammenlignet med januar måned, hvor prisen i gennemsnit endte på 492 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet ligger indtil videre på 460 kr. pr. MWh, hvilket er mere end en halvering af årsgennemsnittet for 2022, der endte på 930 kr. pr. MWh.

Det er blandt andet de mildere temperaturer i Europa, der skaber optimisme omkring gasbehovet resten af vinteren. Samtidig er de fortsat høje fyldningsgrader og store import af LNG fra USA med til at holde priserne nede. Omvendt forventes det, at efterspørgslen på gas igen vil stige en smule som resultat af de lavere priser..

Gaspriserne ser ud til at stabilisere sig omkring det nuværende niveau. Dette ses også på de future-kontrakter, der handles i øjeblikket. TTF futures for resten af 2023 handles for mellem 50-58 EUR/MWh, hvilket svarer til 370-430 kr. pr. MWh. Future priserne er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet kontrakternes volumen til næste vinter er relativ lav

Fyldningsgraderne i de danske gaslagre lå den 19. februar på 79 pct., imens EU gennemsnittet lå på 64 pct. samme dag. Dette niveau er fortsat usædvanligt højt, idet fyldningsgraderne i Danmark den 22 november lå på 46,2, 46,7 pct. og 70,5 pct i hhv. 2022, 2021 og 2020.

Olieprisen stiger marginalt

Råolieprisen er steget marginalt de sidste par uger sammenlignet med starten af måneden. Den ligger dog fortsat meget stabilt, idet månedsgennemsnit for februar på 340 kr. pr. MWh er næsten identisk med månedsgennemsnit for januar, der endte på 336 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 ligger dermed 20 pct. lavere end årsgennemsnittet for 2022, der endte på 422 kr. pr. MWh.

Fyringsoliepriserne ligger ligeledes stabilt med et foreløbigt månedsgennemsnit for februar på 1.004 kr. pr. MWh. Dette er marginalt lavere end det årsgennemsnittet, der lige nu ligger på 1.035 kr. pr. MWh. I 2022 endte årsgennemsnittet på 1.111 kr. pr. MWh.

Oliepriserne skubbes i øjeblikket i begge retninger, idet mangel på diesel og højere aktivitet i Kina skaber ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvilket holder priserne oppe. Samtidig er frygten for en kommende recession og sanktioner mod russisk eksport med til at holde priserne nede.

Kulprisen forbliver lav

Kulprisen er fortsat lav i februar måned, idet det foreløbige månedsgennemsnit ligger på 137 kr. pr. MWh. Dette er et fald på 19 pct. sammenlignet med januar måned, hvor gennemsnitsprisen endte på 170 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit ligger nu på 157 kr. pr. MWh, hvilket er 48 pct. lavere end gennemsnittet for 2022, der endte på 303 kr. pr. MWh.

Kulprisen falder sandsynligvis som resultat af en lavere gaspris og høje fyldningsgrader i de europæiske gaslagre. Samtidig er den milde vinter med til at begrænse nødvendigheden for kulfyret el og varme, hvilket tilsammen får efterspørgslen på kul til at falde. Trods den faldende efterspørgsel er importen af kul til Europa på dette tidspunkt i februar allerede 12 pct. større end februar 2022. Det skriver Reuters. Den øgede aktivitet i Kina afspejles dermed fortsat ikke i kulprisen.

Relateret indhold