GettyImages

20.02.23 DI Energi Nyheder

Stor efterspørgsel efter energi-erhvervsuddannelse til den grønne omstilling

For at imødekomme den store efterspørgsel efter lærlinge bliver det nu muligt at tage erhvervsuddannelsen som forsyningsoperatør på erhvervsskolen ZBC i Slagelse, som netop har fået besked om at de fra august kan udbyde uddannelsen. Hidtil har uddannelsen alene været udbudt på erhvervsskolen Skive College, der allerede sidste år udvidede kapacitet med flere hold og samtidig udbyggede deres faciliteter og udvidede lærerstaben.

Antallet af lærlinge på uddannelsen har været markant stigende de senere år. Skive College har ved de seneste to optag fordoblet antallet af elever. Det er forventningen, at denne stigende interesse forsætter, hvorfor der er behov for at øge kapaciteten både i Jylland og på Øerne.

”Det er en naturlig konsekvens af den omfattende elektrificering af hele Danmark, at kapaciteten udvides på netop denne erhvervsuddannelse både på Sjælland og i Jylland. Baggrunden for at styrke rammerne for denne uddannelse er bl.a. konkrete henvendelser fra en række virksomheder på Sjælland. Det er vigtigt, at erhvervsuddannelsessystemet løbende kan tilpasses ændrede behov for lærlinge som følge af den grønne omstilling i Danmark”, udtaler erhvervsuddannelseschef Signe Tychsen Philip, DI. 

Forsyningsoperatøruddannelsen er målrettet højvoltsdelen af elforsyningsnettet, og lærlingen lærer under erhvervsuddannelsen at opbygge, vedligeholde og fremtidssikre elnettet. Uddannelsen varer typisk 2 år,  hvor lærlingen skiftevis er på virksomheden og i skole. Lærlingen får under uddannelsen som minimum lærlingeløn, og der ydes tilskud til virksomhederne, når lærlingen er i skole.

Hvis du ønsker at høre mere om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør, og hvordan du kan komme i gang med lærlinge, kan du kontakte:

Uddannelsesleder Tonny Breiner, tbr@skivecollege.dk eller på mobil: 4253 2353
Uddannelseschef på ZBC  Michael Bang Dyrehave, mbdy@zbc.dk eller på mobil 2583 0575
Den nationale konsulent Thomas Jensen, Industriens Uddannelser, tje@iu.dk eller på mobil 20329790

Du er også velkommen til at kontakte Chefkonsulent Christine Bernt Henriksen, DI, cbh@di.dk eller på mobil 29494695.

Relateret indhold