12.04.23 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Olieprisen stiger efter OPEC+ udmelding

Olieprisen forbliver på et højere niveau efter en udmelding fra OPEC+ landene om yderligere nedskæringer. Et indtil videre koldt forår holder priserne på fossile brændsler og kvoter oppe. Naturgasprisen er fortsat relativt stabil, imens elprisen den seneste uge har været stigende. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Elprisen stiger som resultat af kolde forårstemperaturer

April har indtil videre budt på en stigning i elprisen efter et fald i slutningen af marts. Den seneste uge har elprisen ligget på 715 kr. pr. MWh i gennemsnit, hvilket er en smule højere end det foreløbige månedsgennemsnit for april, der ligger på 703 kr. pr. MWh. Månedsgennemsnittet for marts endte på 701 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet ligger på nu 804 og 715 kr. pr. MWh for henholdsvis DK1 og DK2. På tværs af de to priszoner er dette en gennemsnitspris på 759 kr. pr. MWh for året, hvilket er et fald på 52 pct. sammenlignet med 2022, idet årsgennemsnittet her endte på 1.596 kr. pr. MWh.

Stigningen i starten af måneden skyldes blandt andet høje kvotepriser, hvilket gør brugen af fossile brændsler til elproduktion dyrere. Samtidig har foråret budt på koldt og forholdsvis vindstille vejr i norden, hvilket har holdt efterspørgslen på el oppe. Vejrprognoserne peger dog på mildere temperaturer og nedbør i de kommende dage, hvilket forventes at få elprisen til at falde.

Naturgasprisen forbliver relativt lav trods lavere LNG import til Europa

Gasprisen er fortsat relativt lav og stabil sammenlignet med 2022. Den seneste uge har den i gennemsnit ligget på 338 kr. pr. MWh, hvilket er lidt lavere end det foreløbige månedsgennemsnit for april, der ligger på 354 kr. pr. MWh. Månedsgennemsnittet for marts endte på 339 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit ligger nu på 406 kr. pr. MWh, hvilket er et fald på 56 pct. sammenlignet med 2022, hvor årsgennemsnittet var 930 kr. pr. MWh.

Efter et mindre peak i starten af april, blandt andet pga. kolde temperaturer, er naturgasprisen igen faldet de seneste dage. De fortsat lave priser skyldes sandsynligvis en fortsat lavere efterspørgsel i Europa samt en forventning om varmere temperaturer forude. Dette er på trods af, at tre LNG terminaler i Frankrig fortsat er lukkede pga. strejker i protest mod planer om en pensionsreform. Det skriver Reuters. De tre LNG terminaler har været lukkede siden den 7. marts.

Fyldningsgraderne i gaslagrene er fortsat høje sammenlignet med samme tidspunkt tidligere år. Den 10. april var fyldningsgraden i de danske gaslagre 72,2 pct., imens den i gennemsnit i EU lå på 55,8 pct. Til sammenligning har fyldningsgraden samme dato de seneste fem år i gennemsnittet ligget på 41 pct. i Danmark og 35,6 pct. i EU.

Kulprisen er fortsat relativt lav og stabil

Kulprisen fortsætter med at være stabil i 2023. Prisen i marts måned i gennemsnit endte på 138 kr. pr. MWh, hvilket næsten er uændret i april, hvor gennemsnitsprisen foreløbigt ligger på 139 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet ligger nu på 148 kr. pr. MWh, hvilket er et fald på 51 pct. sammenlignet med 2022, hvor gennemsnitsprisen endte på 303 kr. pr. MWh. Sammenlignet med 2017-2021 ligger årsgennemsnittet dog fortsat 47 pct. højere, idet gennemsnitsprisen i den periode var 77 kr. pr. MWh.

Efter et rekordstort globalt kulforbrug i 2022 som resultat af de høje gaspriser, er efterspørgslen på kul i 2023 igen faldet. Dette skyldes blandt andet de nu lavere gaspriser kombineret med høje kvotepriser. Med mildere temperaturer på vej vil varmebehovet i Europa ligeledes falde, hvilket vil sænke efterspørgslen på kul og dermed også markedsprisen.

Olieprisen forbliver på højere niveau efter OPEC+ udmelding

Efter et dyk i midten af marts som resultat af frygten for en bankkrise i USA samt bekymringer om den globale efterspørgsel, steg olieprisen igen den 3. april, idet OPEC+ landene meldte ud, at de skærer olieproduktionen med yderligere 1,16 millioner tønder om dagen i 2023. Udmeldingen betød, at olieprisen gik fra omtrent 320 kr. pr. MWh den 31. marts til 347 kr. pr. MWh den 3. april. Den seneste uge har olieprisen fastholdt dette niveau, hvormed månedsgennemsnittet for april foreløbigt ligger på 343 kr. pr. MWh. Dette er et spring på 6 pct. sammenlignet med marts, hvor gennemsnitsprisen endte på 322 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet for 2023 ligger nu på 334 kr. pr. MWh, hvilket er 20 pct. lavere end 2022, hvor årsgennemsnittet endte på 422 kr. pr. MWh.

De seneste par dage er olieprisen steget yderligere, idet forventningen om yderligere fald i oliebeholdningerne i USA presser prisen yderligere op.

Kvoteprisen er igen over 100 EUR pr. ton

Efter en periode med lavere kvotepriser i den sidste halvdel af marts, er kvoteprisen igen steget til over 100 EUR eller omtrent 750 kr. pr. tons i april måned. Månedsgennemsnittet for marts endte på 717 kr. pr. tons, og det foreløbige månedsgennemsnit for april ligger på 746 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet er dermed steget til 710 kr. pr. tons, hvilket er 17 pct. højere end i 2022, hvor kvoteprisen i gennemsnit lå på 605 kr. pr. tons.

Stigningen i kvoteprisen skyldes sandsynligvis, at virksomhedernes deadline for at dække udledninger i slutningen af april nærmer sig, hvilket får efterspørgslen til at stige. Foråret har ligeledes budt på koldere temperaturer end normalt, hvilket har forårsaget et øget behov for fossile brændsler til opvarmning og dermed også en større efterspørgsel på kvoter.

Laura Nørgaard Lund
Magnus Larsen
Skrevet af:

Laura Nørgaard LundMagnus Larsen

Relateret indhold