24.05.23 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Naturgasprisen falder til samme niveau som i juni 2021

Naturgasprisen er fortsat på nedadgående kurs og er nu 90 pct. lavere end toppunktet fra august 2022. Elprisen fastholder det lavere niveau som resultat af den faldende naturgaspris og stor produktion fra vedvarende energi. Olieprisen er fortsat lav trods spekulationer om yderligere OPEC+ nedskæringer. DI Energi giver dig en status på energipriserne her.

Elprisen falder som resultat af lavere gaspris

Elprisen fastholder det relativt lave niveau sammenlignet med 2022, og har den seneste uge været faldende. Det foreløbige årsgennemsnit for hele Danmark ligger nu på 712 kr. pr. MWh, hvilket er 55,4 pct. lavere end 2022, hvor gennemsnittet endte på 1.596 kr. pr. MWh. Månedsgennemsnittet for maj ligger i øjeblikket på 557 kr. pr. MWh, og er den seneste uge faldet yderligere til 526 kr. pr. MWh.

Faldet i elprisen skyldes blandt andet de lavere gaspriser, der i høj grad har været årsagen til de høje elpriser, der blev observeret i især 2022. Kvoteprisen har ligeledes været nedadgående i maj, hvilket har gjort det billigere at producere el fra fossile brændsler, hvilket har betydning for elprisen. Samtidig har maj indtil videre budt på meget vind og sol, hvilket har resulteret i produktionen af billig strøm fra vindkraft og solceller.

Naturgasprisen falder til 2021-niveau

Gasprisen har siden årsskiftet været næsten konstant faldende og det foreløbige årsgennemsnit ligger nu på 371 kr. pr. MWh, hvilket er 60,1 pct. lavere end årsgennemsnittet for 2022, der endte på 930 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet nærmer sig dermed gennemsnittet for 2021, der endte på 349 kr. pr. MWh.

Det foreløbige månedsgennemsnit for maj ligger nu på 261 kr. pr. MWh, og den seneste uge er gasprisen faldet yderligere til 229 kr. pr. MWh. Den 20. maj faldt dagsprisen til 222 kr. pr. MWh, hvilket er den laveste dagspris siden den 22. juni 2021. Sammenlignet med toppunktet fra den 30. august 2022, hvor gasprisen nåede op på 2.383 kr. pr. MWh, er det et fald på 90,7 pct.

De lave gaspriser skyldes blandt andet et stort udbud af LNG, et lavere europæisk energiforbrug, mildt vejr, samt større elproduktion af vedvarende energi. Samtidig er fyldningsgraderne i gaslagrene høje sammenlignet med samme tidspunkt tidligere år, hvilket skaber ro på markedet. Den 24. maj var fyldningsgraden i de danske gaslagre 75,12 pct., imens den i EU generelt lå på 66,22 pct. Den gennemsnitlige fyldningsgrad samme dag de seneste fem år er 54,3 og 49,8 pct. for henholdsvis Danmark og EU.

Olieprisen forbliver lav trods spekulationer om yderligere nedskæringer

Olieprisen fastholder ligeledes det lavere niveau, og årsgennemsnittet er nu faldet til 328 kr. pr. MWh. Dette er et fald på 22,3 pct. sammenlignet med 2022, hvor årsgennemsnittet endte på 422 kr. pr. MWh. Månedsgennemsnittet for maj ligger nu på 306 kr. pr. MWh, hvilket er et fald på 7,3 pct. sammenlignet med april, hvor gennemsnittet endte på 330 kr. pr. MWh. Den seneste uge har olieprisen i gennemsnit ligget på 310 kr. pr. MWh.

Faldet i olieprisen skyldes hovedsageligt den usikre verdensøkonomi og høje rente, samt en fortsat frygt for en recession. En stigning kan dog være i vente, idet amerikanske oliebeholdninger er faldende. Derudover er der spekulationer om en yderligere nedskæring i olieproduktionen fra OPEC+ landene, efter Saudi Arabiens energiminister advarede short-sellers om ”at være forberedt på smerte”. Det er dog usikkert, om dette vil lede til reelle nedskæringer. Det skriver Reuters.

Kulprisen falder som følge af lavere efterspørgsel

Kulprisen er i maj måned faldet yderligere, hvormed det foreløbige årsgennemsnit nu ligger på 141 kr. pr. MWh. Dette er 53,5 pct. lavere end i 2022, hvor årsgennemsnittet endte på 303 kr. pr. MWh. I maj måned har kulprisen i gennemsnit ligget på 122 kr. pr. MWh, og den seneste uge er den faldet yderligere, idet den her har ligget på 120 kr. pr. MWh i gennemsnit.

Det yderligere fald i kulprisen i maj skyldes blandt andet de lavere gaspriser, der gør udnyttelsen af kul mindre attraktiv. Samtidig har elforbruget været faldende som resultat af mildere vejr i Europa, og elproduktionen fra vedvarende energi har været stigende. Tilsammen har efterspørgslen på kul dermed været mindre, hvilket har resulteret i et prisfald.

Kvoteprisen er fortsat lav sammenlignet med tidligere i år

Ligesom energipriserne har kvoteprisen i maj måned været på nedadgående kurs. Månedsgennemsnittet for maj ligger nu på 681 kr. pr. ton, hvilket er et fald på 5,8 pct. sammenlignet med april, hvor en kvote i gennemsnit kostede 723 kr. pr. ton. Årsgennemsnittet ligger nu på 704 kr. pr. MWh, hvilket er 16,2 pct. højere end 2022-niveauet, der endte på 606 kr. pr. ton.

Faldet i kvoteprisen de seneste par måneder skyldes sandsynligvis en lavere efterspørgsel, idet virksomheders ”compliance buying”, der havde deadline i slut april, er overstået. Samtidig har det generelle energiforbrug været lavere i Europa som resultat af det mildere vejr, hvormed efterspørgslen på kvoter til at dække el- og varmeproduktion fra fossile brændsler har været nedadgående.

Laura Nørgaard Lund
Magnus Larsen
Skrevet af:

Laura Nørgaard Lund Magnus Larsen

Relateret indhold