01.06.23 DI Energi Nyheder

Vi har 6,5 år til at opstille 9 GW havvind

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt rammerne for Danmarkshistoriens største havvindsudbud. Alle 9 GW skal idriftsættes inden 2030, så hastighed er ikke længere et ønske, men nødvendig faktor for at kunne nå i mål.

Der i denne uge sket en række nybrud i den danske måde at opføre havvind, som bliver en faktor for de 6 GW havvind.

Først og fremmest skal staten nu eje 20 pct. af hver eneste havvindmøllepark i Danmark, men staten skal dog holde armslængde til selve forretning, bestyrelsens arbejde og den daglige drift.

  • Statsligt ejerskab er ikke den ideelle løsning for Dansk Industri, men det er det, et politisk flertal er blevet enige om. Vi glæder os over, at et massivt politisk pres har gjort, at ejerskabsandelen landede på 20 pct. frem for 25 pct., som det tegnede til længe, siger Troels Ranis, vicedirektør, DI Energi og fortsætter:
  • Nu handler det om, at få fat på processerne, og derfor er det godt, at Energistyrelsen allerede har meldt ud, at de forbereder markedsdialogen, hvor disse nye krav skal drøftes til bunds. Vi har kun 6,5 år til at få opført mindst seks GW havvind – noget, der traditionelt set har taget op til ni år i gennemsnit, siger Troels Ranis.

Det er også nyt for udviklerne og investorerne at skulle tage højde for havnaturen og miljøet ved etablering af havvinden. Fremover vil udviklerne blive mødt af adgangskrav, som skal sikre en hurtig, enkel og transparent udbudsproces, der samtidig giver sikkerhed for øget bæredygtighed og social ansvarlighed.

Troels Ranis kalder aftalen for ”god” og understreger, hvor vigtigt det er for dansk erhvervsliv, at aftalen er bredt forankret og indgået af en samlet forligskreds. Han fremhæver bl.a. muligheden for fri overplanting er med til at sikre luft under vingerne til den danske drøm om et Power to X-eventyr.

  • Den her aftale er godt politisk håndværk – både fra ministeren, men også fra partierne, som virkelig har haft meget på det politiske hjerte, siger Troels Ranis og fremhæver bl.a. Power to X, mere sikkerhed omkring parkerne og øget bæredygtighed. 

Som en del af aftalen sikres det, at Energiø Bornholm opføres og idriftsættes efter planen i 2030. DI Energi

  • Energiø Bornholm vil øge vores forsyningssikkerhed efter 2030, hvor vi ellers har kunnet forvente afbrudsminutter i særligt Østdanmark, derfor betragter vi energiøen som et infrastrukturprojekt. Og så kommer vi til at presse på for, at det bornholmske elnet kobles til energiøen, afrunder Troels Ranis.
Pernille Agerbo
Skrevet af:

Pernille Agerbo

Relateret indhold