04.07.23 DI Energi Nyheder

Århundredets eksportmulighed for Danmark må ikke forspildes

»Grøn teknologi og omstilling er århundredets eksportmulighed for Danmark,« står der i regeringsgrundlaget. Det er vi meget enige i. Allerede i dag eksporterer Danmark energiteknologi for mere end 100 milliarder kroner årligt, men hvis verden skal være klimaneutral i 2050, skal der investeres mere end 60 billioner kroner om året ifølge konsulenthuset McKinsey. Midlerne skal for eksempel gå til udbygning af grøn energi, udrulning af fjernvarme og energieffektiv teknologi – områder, hvor Danmark teknologisk står som en global ledestjerne.

Eksportpotentialet for Danmark er gigantisk. Men hvis Danmark som minimum skal fastholde sin markedsandel, kræver det en strategisk indsats i et marked, hvor den globale konkurrence stiger år for år.

Selv det bedste produkt er svært at sælge, hvis det gemmes væk ude på lageret fremfor at stå i udstillingsvinduet. Derfor er det afgørende, at der findes hjælp og rådgivning til virksomheder, der til gavn for dansk økonomi og beskæftigelse bevæger sig ud på markeder uden for Danmark. En sådan hjælp eksisterer i form af eksportordningen for energi. Men lige nu ser det desværre ud til, at der er et gardin på vej ind foran udstillingsvinduet. For finansieringen af eksportordningen står til delvist at falde bort i 2024 og næsten helt forsvinde i 2025.

Eksportordningen er en succes, der øger dansk eksport, og et skoleeksempel på, hvordan stat og virksomheder kan arbejde sammen om det fælles mål at skabe vækst og velstand i Danmark. Eksportordningen koster i øjeblikket cirka 50 millioner årligt. Det niveau bør som minimum videreføres i finansloven for næste år. Sker det ikke, vil dansk erhvervsliv miste en vigtig komponent i bestræbelserne på at få så stor en bid af den grønne eksportkage som muligt. Hvis støtten til danske virksomheders eksportfremstød mindskes nu, vil det nemlig ske samtidig med, at resten af verden investerer massivt i den grønne omstilling. Der er eksempelvis med USAs 2.700 milliarder kroner store klimapakke og EUs modsvar i Green Deal Industrial Plan sat gang i historiske grønne investeringer. Mulighederne har derfor aldrig været større. Eksportordningen for energi bidrager til, at Danmark kan høste »århundredets eksportmulighed«. Den mulighed må vi ikke lade passere.

Dette er et debatindlæg bragt i Berlingske den 25. juni af Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme, Ulrich Bang, underdirektør, Dansk Erhverv, Jan Hylleberg, viceadm. direktør, Green Power Denmark, Lars Hummelmose, direktør, DBDH, Troels Ranis, vicedirektør, Dansk Industri, og Katrine Bjerre, direktør, SYNERGI

Relateret indhold