Dr. Malthe Heyne, CEO, Hamburg Chamber of Commerce, Danmarks ambassadør Susanne Hyldelund samt finansminister og senator Dr. Andreas Dressel deltog i åbningen af German Danish Business Forum Hamborg den 6. september.

07.09.23 DI Energi Nyheder

Danmark og Tyskland sammen om vind og brint

Det stærke dansk-tyske samarbejde inden for vind og brint blev grundigt diskuteret ved German Danish Business Forum i Hamborg den 6. september.

Med beslutningen om at etablere Femern Bælt-forbindelsen så et nyt erhvervsforum dagens lys i 2014 – nemlig Hamburg-Copenhagen Business Forum. Nu har det fået national rækkevidde og har netop afholdt konference i Hamborg med op mod 300 deltagere fra dansk og tysk erhvervsliv.

Hamborgs finansminister, senator Dr. Andreas Dressel bød velkommen til German Danish Business Forum i Handelskammer Hamburgs smukke klassiske hovedsæde. Han pegede på to nye infrastrukturforbindelser med afgørende betydning for vores lande: Femern Bælt Forbindelsen og den nye dansk-tyske brintforbindelse, som er på tegnebrættet.

DI’s viceadministrerende direktør Thomas Bustrup glædede sig i sine bemærkninger over de positive perspektiver for det dansk-tyske samarbejde, hvor Nordtyskland er en krumtap, og hvor energibranchens virksomheder spiller en markant rolle.

Energi i hovedrollen

I det hele taget spillede energi en hovedrolle i årets møde, hvor repræsentanter for Rambøll, Ørsted, CIP, Hamburger Energiewerke og 50 Hertz Transmission drøftede betydningen af stærkere energi-infrastruktur mellem Danmark og Tyskland som en forudsætning for de-karboniseringen af Europa.

Repræsentanter for RWE Renewable Denmark, Siemens Gamesa Renewable Energy, Nordex Energy og GP Joule gav deres bud på vindenergiens rolle i grøn energiomstilling i Danmark, Tyskland og Europa – og de aktuelle barrierer, som branchen møder på begge markeder: Langstrakt sagsbehandling for VE-projekter, mangelfuld infrastruktur til den kraftige VE-udbygning, forsyningsproblemer og prisstigninger på råmaterialer til VE-udbygningen samt mangel på kvalificeret arbejdskraft. Trods de aktuelle udfordringer mener de, at branchen kan levere på de ambitiøse politiske mål, som er opstillet. Branchen selv adresserer barriererne og efterlyser endnu mere samarbejde og handling fra myndighederne for at nedbryde barriererne – både på dansk, tysk og europæisk side. Det er nødvendigt, hvis Nordeuropa skal fastholde sin position som en global leder i vindenergi.

Herpå drøftede repræsentanter fra Ørsted, Everfuel, Aurubis og Mabanaft hvordan sektorkobling – i særdeleshed opbygningen af produktion og infrastruktur for brint – vil ændre, udvikle og forbinde energisystemer og dermed medvirke til at øge forsyningssikkerheden og skabe grundlag for brug af meget mere grøn energi i fremtiden.

Jens-Peter Saul, CEO, Rambøll, Jörg Kubitza, Man. Director, Ørsted Germany, Martin Neubert, CIO, Copenhagen Infrastructure Partners, Marco Nix, CEO, 50 Hertz Transmission og Kirsten Fust, CEO, Hamburger Energiewerke i dialog om infrastrukturens rolle i de-karbonisering af Europa.

Relateret indhold