20.09.23 DI Energi Nyheder

Status på energipriserne: Energipriser stiger efter lang periode med fald

Høj produktion fra vedvarende kilder samt lave kul og naturgaspriser fortsætter med at holde elpriserne lav på trods af stigning i august. Olieprisen stiger grundet øget global økonomisk aktivitet og fortsatte produktionsnedskæringer fra OPEC+. Naturgasprisen oplever en let stigning på grund af strejke på to australske LNG anlæg, men forbliver overordnet stabil, da gaslagrene er tæt på fyldte.

Elprisen forbliver på et relativt lavt niveau på trods af stigning i august

Elprisen i 2023 har været overordnet stabil og fortsætter dermed at være markant lavere end i 2022. Årsgennemsnittet for Danmark ligger foreløbigt på 663 kr. pr. MWh, hvilket er 58 pct. lavere end i 2022, hvor det endte på 1596 kr. pr. MWh. Den foreløbige elpris for 2023 ligger nu stort set på niveau med 2021, hvor gennemsnitsprisen var 654 kr. pr. MWh. Prisudviklingen i denne periode svare til en stigning på 1,3 pct. I august var gennemsnitsprisen 642,45 kr. pr. MWh, hvilket udgør til en stigning på 33 pct. i forhold til juli, hvor gennemsnittet lå på 483,66 kr. pr. MWh.

De lave og stabile kul- og gaspriser i 2023 sammenlignet med 2022 har afspejlet sig i elprisen, idet gas- og kulbaseret elproduktion i visse perioder sætter elprisen. En kombination af investeringer i  energieffektivisering og opstillingen af rekord meget ny sol- og vindkapacitet i EU i 2022 har også været med til at holde elprisen nede. Dertil har den seneste periode med over gennemsnitlig nedbør i Skandinavien opfyldt vandmagasinerne i Norge og Sverige, hvilket har stor betydning for prisudviklingen på det danske elmarkedet, da Danmark aftager meget el fra de nordiske hydro anlæg.

Naturgasprisen har været stabil med en svag stigning mod slutningen af sommeren

Gennemsnitsprisen i august måned var på 284 kr. pr. MWh, hvilket er 20 pct. højere end gennemsnitsprisen for juli, der endte på 237 kr. pr. MWh. Foreløbigt har naturgasprisen i gennemsnit ligget på 282kr. pr. MWh i 2023 og er dermed faldet med 70% sammenlignet med 2022. Dette er under en tredjedel af prisen i 2022, hvor årsgennemsnittet endte på 930 kr. pr. MWh.

De danske lagre har per den 3. september en fyldningsgrad på 89,55 pct. Dette er sammenligneligt med samme periode i 2020 og ligger betydeligt over fyldningsgraden for de tilsvarende perioder i 2021. I forhold til det bredere europæiske billede, lå fyldningsgraden for EU generelt en smule højere på 93,28 pct. den 3. september. Lagrene forventes fyldte inden vinteren.

Efter en mild vinter kom europæiske lande ud med rekordbeholdninger af gas. Et højt udbud af LNG og den høje fyldningsgrad i de europæiske gaslagre har kombineret med investeringer i energieffektivisering og -omlægning sat en ende for den energikrise, der prægede 2022. Det har afspejlet sig i markant lavere naturgaspriser i 2023 sammenlignet med 2022.

Olieprisen stiger pga. OPEC+ nedskæringer og et mere optimistisk økonomisk udsyn

Månedsgennemsnit for august ligger på 348 kr. pr. MWh, , hvilket er en stigning på 15 pct. fra juni og 9 pct. fra juli, hvor priserne var henholdsvis 304 kr. pr. MWh og 320 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 ligger på 330 kr. pr. MWh, hvilket på trods af sommerens prisstigninger stadig er 22 pct. lavere end i 2022, hvor prisen i gennemsnit lå på 422 kr. pr. MWh.

Den seneste tids stigning skyldes hovedsageligt øget økonomisk aktivitet i Kina efter en ellers mild reaktion på ophævelsen af Kinas 3 år lange Corona lockdown. Dertil bidrager produktionsnedskæringer fra Rusland og Saudi Arabien, der er annonceret til at fortsætte indtil det nye år, til forsyningspresset. Faldende inflation og den robusthed store økonomier har vist på trods af rentestigning dulmer de bekymringer, der har præget markedet, hvilket skubber olieprisen op ad. Ligeledes presser en værdiforringelse af kronen mod dollaren også oliepriserne opad.

Øget aktivitet i Kina giver svag stigning i ellers stabil kulpris

Månedsgennemsnittet for august var 116 kr. pr. MWh, hvilket udgør en stigning på 6 pct. sammenlignet med juli måned, hvor månedsgennemsnittet endte på  109 kr. pr. MWh. For juni er månedsgennemsnittet for olieprisen 114 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 ligger på 130 kr. pr. MWh, hvilket svare til et fald på 57 pct. sammenlignet med 2022, hvor kulprisen lå på 303 kr. pr. MWh.

Kulprisen har i 2023 været  meget stabil sammenlignet med 2021 og 2022. På trods af faldende efterspørgsel i Europa grundet høje gasbeholdninger er seneste tendens, at kulprisen stiger svagt. Øget økonomisk aktivitet i Kina forhøjer efterspørgslen på kul, hvilket  kombineret med produktion problemer i Columbia resultere i et forsyningspres.

Markedet for kul kan dog opleve kortsigtede usikkerheder, da lignende tendenser kan observeres i naturgasprisen. Dertil kan den kommende vinters temperaturer og Kinas økonomiske udvikling have væsentlige betydning for kulprisen.

Kvoteprisen har været faldende

Kvoteprisen for 2023 ligger foreløbigt på 683 kr. pr. ton og har generelt været faldende i 2023 efter et rekordhøjt udgangspunkt i starten af året. Det foreløbige årsgennemsnit svare til en stigning på 13 pct. i forhold til 2022, hvor kvoteprisen endte på 603 kr. pr. ton. I august måned var gennemsnittet 642 kr. pr ton, hvilket udgør et fald på 2,56 pct. sammenlignet med juli måned, hvor gennemsnittet lå på 659 kr. pr. ton.

Kvoteprisen har i 2023 været faldende i takt med øvrige energipriser og en generelt lavere efterspørgsel på energi. Overordnet er forventningen på markedet, at kvoteprisen vil fortsætte med at falde i den kommende tid.

Relateret indhold