24.04.24 DI Energi Nyheder

100 mio. kr. skal støtte Power-to-X-projekter i Jylland

Fonden for Retfærdig Omstilling åbner for puljen Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X. Det betyder, at Syd- og Nordjyske projekter kan ansøge om midler.

Små, mellemstore og store virksomheder kan nu søge op til 35 mio. kr. til Power-to-X projekter i Syd- og Nordjylland.

Syd- og nordjyske projekter får nu mulighed for at søge støtte til Power-to-X-projekter. Det sker gennem Fonden for Retfærdig Omstilling, som åbner for puljen ”Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X

Små, mellemstore og store virksomheder kan søge op til 35 mio. kr. til et projekt, men midlerne kan også søges af andre relevante aktører inden for Power-to-X. Det gælder blandt andet klynger, GTS’er og vidensinstitutioner.

Ansøgningsrunden er åben nu og frem til den 26. august 2024.

Vil du søge midlerne, kan du deltage i webinar den 8. maj.

- Jeg håber, mange vil søge midlerne, så vi kan få sat skub i Power-to-X-projekter, der kan hjælpe med at gøre Danmark til Europas grønne powerhub. Der blev senest lyttet til os i energibranchen med den nye aftale om brintinfrastruktur, som blev indgået i starten af april. En grænseoverskridende brintinfrastruktur er meget vigtig for at skabe et marked og rentabilitet i de store mængder VE, som regeringen lægger op til, at der skal etableres i Danmark henover de næste år. Så det er glædeligt at se, at virksomhederne får en håndsrækning via denne pulje, siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

 

Fakta om Udvikling af værdikæder inden for PtX

Formålet med midlerne er at støtte udviklingen af Power-to-X-teknologier, som bidrager til at modne hele eller dele af værdikæden.

Indsatsen giver støtte til for eksempel forskning- og udviklingsaktiviteter, investeringsstøtte, kompetencerettede tiltag og forprojekter.

Den 8. maj 2024 bliver der holdt et webinar for interesserede, hvor man kan få svar på spørgsmål og emner af vigtighed for ansøgningen.

Ansøgningsprocessen er åben nu og frem til den 26. august 2024.

Fakta om Fonden for Retfærdig Omstilling

Frem til 2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Nord- og Sydjylland. Aktiviteterne skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi.

Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer blandt andet i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X.

Et særskilt indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet, udmønter midlerne.

Relateret indhold