Foto: GettyImages

17.05.24 DI Energi Nyheder

En plan for Energiø Bornholm er nu godkendt

Den nu godkendte plan for Energiø Bornholm sætter rammerne for den kommende energiø på Bornholm og ud for kysten. Energiø Bornholm skal bestå af en havvindmøllepark syd for Bornholm samt højspændingsanlæg på Bornholm og Sjælland. Energiøen kommer til at få en kapacitet på op til 3,8 GW og spiller dermed en vigtig rolle i udfasningen af fossile energikilder.

Skrevet med afsæt i Pressemeddelelse fra Energistyrelsen den 13. maj 2024

Energistyrelsen har på baggrund af en miljøvurdering af planen samt indkomne høringssvar vurderet, at det er muligt at vedtage en plan for Energiø Bornholm.

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, ser den godkendte plan som et stort og ambitiøs skridt i den rigtige retning med at sikre en grøn kurs for Danmark:

- Det er helt utroligt vigtigt, at vi nu får en plan for Energiø Bornholm. Det har været en kompliceret proces med interessenthøringer, miljøvurderinger og arealjusteringer med mere. Alt sammen nødvendigt og påkrævet derfor er det endog særdeles tilfredstillende, at vi har et så solidt grundlag for det videre arbejde.

Troels Ranis fortsætter:

- Det sender et virkelig vigtigt signal til markedet, at Danmark stadig går forrest, og ambitionsniveauet er uforandret, og derfor er det en yderst glædelig nyhed, at Energistyrelsen nu har godkendt en plan for Energiø. 

Arealmæssige justeringer har været nødvendigt

Energistyrelsen har i processen foretaget en række arealmæssige justeringer af planområderne for at tilgodese miljøforhold og arealbindinger i området, såsom fuglebeskyttelsesområder, forsvarsområder og skibstrafikruter.

Som en del af processen har Energistyrelsen holdt en række borgermøder i 2021, 2022 og 2023 i forbindelse med høringsperioder, hvor borgere, interessenter og myndigheder har indgivet idéer, forslag, bekymringer og stillet spørgsmål til udkast til planen og miljøvurderingen. Parallelt med Energistyrelsens plan- og miljøvurderingsproces gennemfører Energinet, der er bygherre for Energiø Bornholms landanlæg, en miljøvurderingsproces for anlæggene på Sjælland og Bornholm samt søkabler imellem de to stationsanlæg.

Med planen fastsættes de overordnede rammer for kommende anlægsprojekter for Energiø Bornholm.

 

Baggrunden for Energiø Bornholm

- Beslutningen om etablering af Energiø Bornholm stammer fra klimaaftalen fra 22. juni 2020, der blev indgået af den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

- I 2022 indgik den daværende regering og forligskredsen en aftale om at udvide Energiø Bornholm fra 2 til 3 GW. I foråret 2023 indgik den nuvæende regering og forligskredsen en tillægsaftale, der sætter udbudsrammerne for de 3 GW ved Energiø Bornholm med mulighed for 800 MW overplanting.

Relateret indhold