Foto: GettyImages

22.05.24 DI Energi Nyheder

Evida inviterer til markedsdialoger

For at undersøge potentialet for etableringen af regional og lokal brintinfrastruktur, herunder brintklynger i Danmark, søger vi aktivt dialog med både brintproducenter og -forbrugere for at forme fremtidens brintinfrastruktur ved at sikre tilslutning mellem produktion og aftag.

Markedsdialogerne skal afsøge markedets interesse i at muliggøre udviklingen af omkostningseffektive og optimale fælles løsninger, hvor producenter og aftagere i brintdistributionsnet samt afdække potentialer for videre kobling til Energinets Backbone.

Mere specifikt har dialogen til formål at afsøge konkret geografisk markedsinteresse og projekternes udviklingsstadie samt tidshorisont for tilslutning til brintinfrastrukturen. Markedsdialogen finder sted online torsdag d. 13. juni 2024 kl. 10.00-11.00.
 
Agendaen for mødet inkluderer: 

  • Introduktion til konceptet omkring markedsdialogen
  • Status på regulatoriske rammeværk relevant for Evidas brintinfrastruktur
  • Next steps
  • Q&A
  • Evt.  

Tilmeld dig i dag

Deltag i Evidas online kick-off ved at tilmelde dig her: https://evida.dk/markedsdialog-om-fremtidens-brintinfrastruktur/

Har du spørgsmål til markedsdialogerne, er du velkommen til at kontakte Peter Willemoes Madsen, Tender Director, på mail: pewma@evida.dk eller mobil: +45 3078 9149.

 

Skrevet af:

Camilla Bruun

Relateret indhold