04.06.24 DI Energi Nyheder

Danske projekter vil hente 9,8 milliarder kroner hjem fra EU

15 danske projekter har ansøgt om støtte til nye innovative klima- og energiteknologier via EU’s Innovationsfond. Projekterne søger om i alt 1,3 milliarder euro til løsninger, der sammenlagt skal kunne fortrænge 58 millioner ton CO2 over 10 år.

EU-Kommissionens omfattende Innovationsfond, der er finansieret af salget af CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem, har udbudt i alt fire milliarder euro, der skal udmøntes til banebrydende energiteknologier i stor skala i 2024.

Med ansøgninger for 1,3 milliarder euro, har de danske ansøgere således ansøgt om en tredjedel af den tilgængelige pulje.

Blandt de ansøgte danske projekter er:

  • 4 pilotprojekter
  • 6 storskala projekter
  • 2 mellemskala projekter
  • 1 lilleskala projekt
  • 2 konstruktionsprojekter

- Det er positivt, at salget af CO2-kvoter EU's kvotehandelssystem nu kan udmøntes til, at virksomhederne kan udvikle energiteknologier i storskala. Med selve kvotesystemet opnår vi omkostningseffektive CO2-reduktioner samtidig med, at virksomhedernes globale konkurrenceevne bliver beskyttet, og det er ekstremt vigtigt med det massive pres, som vi i disse år oplever fra både Kina og USA, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi. 

Fælles for løsningerne er, at de vil fortrænge CO2 og dermed bidrage til EU’s net-zero målsætning. De 15 danske ansøgere angiver, at deres løsningerne har potentialet til samlet at fortrænge 58 millioner ton CO2 inden for projekternes 10 første operationelle år. Til sammenligning udledte Danmark knap 42 millioner ton CO2e i 2022. Projekterne vil ligeledes bistå Danmarks egne klima- og energipolitiske målsætninger samt bidrage til vækst og jobskabelse i Danmark.

Fonden har modtaget i alt 337 ansøgninger med ansøgere fra 27 forskellige lande, og der er sammenlagt søgt om hele 24,6 milliarder euro. Det er dermed kun en sjettedel af de ansøgte projekter, der kan forvente at modtage støtte.

I den kommende tid bliver ansøgningerne evalueret af eksterne eksperter. I oktober 2024 forventes det afgjort, hvilke af de mange projekter, der modtager tilsagn om støtte fra fonden.

Det forventes, at EU-Kommissionen igen åbner for et udbud i efteråret 2024.  

Sara Husum

Sara Husum

Konsulent

Relateret indhold