Siemens Gamesa_Borssele Offshore Netherlands

18.06.24 DI Energi Nyheder

DI Energis havvindsudspil

DI Energi har lanceret et havvindsudspil med anbefalinger for udbygning af havvind. Anbefalingerne sætter skarpt på rammebetingelserne.

På 30 år er der opstillet 2,7 GW havvind, men Danmark har store ambitioner for havvind, og frem mod 2030 skal der udbydes 9 GW med mulighed for yderligere overplanting med op til 5 GW. Samtidig er der afsat havarealer i dansk farvand til i alt 35 GW havvind på sigt. 


Danmarks elforbrug forventes at være mere end firdoblet i 2050. Derfor spiller elproduktionen fra havvind en afgørende rolle i værdikæden for grøn omstilling i Danmark. Det samlede forventede nettoforbrug stiger til 214 TWh. Heraf udgør det forventede elforbrug til PtX en stigende andel af det samlede elforbrug, og i 2050 forventes andelen af PtX-produktionen tilsluttet det kollektive elnet at udgøre mere end halvdelen af det forventede samlede elforbrug. En lignende udvikling forventes i Europa, og en væsentlig del af produktionen fra en øget mængde havvind vil skulle afsættes til det europæiske marked. 


En ny analyse* viser imidlertid, at på bare to år er det blevet ca. 5,2 mia. kr. dyrere at opføre én gigawatt havvind som investeringscase, svarende til 30 pct. Det vurderes, at dette ændrede investeringslandskab kan påvirke udbygningen af dansk havvind i negativ retning på længere sigt – og dermed også have implikationer for Danmark som vindmølleproduktionsland, branchens beskæftigelse og eksport af vindteknologi. 

 

*PwC: Analyse af investeringsklimaet for havvind i Danmark, 2024

DI Energis Havvindsudspil

Hent udspillet
Skrevet af:

Camilla Bruun

Søren Mensal Kristensen

Søren Mensal Kristensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3289
  • Mobil +45 2910 0618
  • E-mail smek@di.dk

Relateret indhold