04.07.24 DI Energi Nyheder

Sommerhilsen 2024: Et halvår med skub på aftaler og udspil

Inden vi alle går på sommerferie, vil vi i DI Energi give et tilbageblik på et begivenhedsrigt første halvår af 2024, hvor vi sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere har fået sat fokus på en række betydningsfulde dagsordner i målet om den grønne omstilling.

Igennem det første halvår af 2024 har samarbejde på tværs af dansk erhvervsliv, regeringen og interesseorganisationer givet markante aftryk på vigtige dagsordner i den grønne omstilling af Danmark, såvel som resten af Europa. 

Vi kommer her med et tilbageblik på vigtige nedslagspunkter for DI Energi igennem det første halvår af 2024. 

Opjustering af DI Energi i København og Bruxelles

Knap var det nye år skudt i gang før, at vores nye Green Public Affairs konsulent, Sara Husum, trak i arbejdstøjet i Bruxelles til gavn for DI Energis mange medlemmer, der opererer på tværs af Europa i den grønne omstillings tegn. Noget af det første Sara kastede sig over, var, at genetablere DI EU Green Network, der er en platform for vidensdeling, erfaringsudveksling og stærkere relationer mellem danske energivirksomheder i arbejdet for en mere ambitiøs og strømlinet klima- og energipolitik i EU.

I København blev teamet også styrket, da vores nye sekretariatsleder, Christina Graaskov Ravn, til foreningen DI Bioenergi trådte ind ad døren den 1. februar. Noget af det første Christina implementerede var at give foreningen et nyt navn, som er mere genkendelige i relation til vores andre foreninger i DI Energi, og heraf så Bioenergy Denmark dagens lys for første gang. Bioenergy Denmark har til formål at sætte  yderligere fokus på bioenergidagsorden samt fremme sektorens vilkår på både dansk og europæisk niveau.

Et styrket samarbejde og en aftale om det dansk-tyske brintrør

Opjustering af faglighed, kompetencer og viden om energisektoren skete ikke kun internt i vores sekretariat, da vi i slutningen af januar indgik et strategisk samarbejde med den danske energisektors interesseorganisation Green Power Denmark om grøn brint og Power-to-X.

Med de store beslutninger der skal træffes i de kommende år om grøn brint, er der brug for et konstruktivt arbejdsrum, hvor viden, innovation og erfaring kan udveksles og udvikles. Derfor så vi et unikt mulighedsrum i, at vi i Dansk Industri som Danmarks største erhvervsorganisation og Green Power Denmark med deres unikke indsigt i energisektoren, indgik et samarbejde om at understøtte udviklingen af de rette rammevilkår, og hermed hjælpe industrien ud over rampen til Tyskland og til andre eksportmarkeder igennem det eksisterende PtX-Partnerskab.

Sammen med blandt andet Green Power Denmark og andre stærke stemmer i branchen, herunder Dansk Erhverv, Forsikring & Pension og Dansk Metal sendte vi igennem en helsiddet annonce i Børsen i slutningen af februar et vigtigt budskab til vores regering om brintrørets betydning for national produktion og aftaget til nordtyske produktionsvirksomheder, og i starten af april bar vores opråb frugt.

Regeringen kom den 5. april med en aftaletekst på finansiering af brintrøret – en milepæl for den danske brintsektor, som vi i DI Energi stadig er henrykte over! Brintrøret vil skabe massere af grønne arbejdspladser og vækst både lokalt, nationalt og internationalt – og det ved vi, da vi allerede inden aftalen var landet, sammen med den danske brintsektor, havde givet håndslag med den tyske regering om at levere et brintrør.

Meget mere grøn strøm i elnettet

Med foråret kom også DI Energis årsdag, hvor vi i år satte energiinfrastrukturen under lup med et skærpet fokus på udbygningen af det danske, som europæiske, elnet. Med en lang række indsigtsfulde paneldebatter blev vi klogere på, hvordan vi får etableret og investeret i energiinfrastrukturen – for det er kun med den fornødne infrastruktur, at vi får gavn af den grønne strøm, vi producerer.

I forbindelse med årsdagen udkom vi i DI Energi med en Akutplan for elektrificering, da elektrificering er den absolut vigtigste nøgle til den grønne omstilling og vil potentielt på sigt reducere helt op mod 60 pct. af vores nuværende samlede drivhusgasudledninger. Med en yderligere elektrificering af vores samfund, betyder det også at danskerne kommer til at bruge markant mere grøn strøm end i dag.

Elektrificeringen af Danmark er allerede i fuld gang og i starten af juni kom de økonomiske rammer på plads, da regeringen udkom med en bred politisk aftale om nye rammevilkår for elnetselskaberne. I DI Energi tog vi varmt imod aftalen, da den betyder, at Danmark forhåbentlig nu kan få sat turbo på udbygningen af elnettet – noget hele dansk erhvervsliv har ventet på, så de langt om længe kan få sat grøn strøm til deres produktion og transport.

Og grøn strøm, hvor skal den komme fra? Vores svar er havvind, og det er den danske regering enig i. Sidste år indgik Regeringen og partierne SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet en aftale, der fastlagde rammerne for Danmarkshistoriens største udbygning af havvind på 9 GW havvind, der potentielt kan blive til 14 GW eller mere – og i april i år blev Danmarkshistoriens største havvindsudbud skudt i gang. Med udbuddet blev der annonceret 6 GW ud af de 9 GW fra sidste års aftale – de sidste 3 GW vil forhåbentlig blive annonceret på et senere tidspunkt ved Bornholm. Nu er det op til markedet at realisere projekterne, der skal sikre en styrket grøn og sikker energiforsyning og bidrage til at gøre Danmark og Europa fri af fossil energi fra Rusland og andre stater.

I forbindelse med annonceringen af udbuddet udkom vi i DI Energi med en ny analyse udarbejdet af PwC for Partnerskab for Havvind, der viser, at der er en stejl ekspotentiel stigning i omkostningerne for udbygning af havvind, og derfor er det helt afgørende, at rammevilkår for fremtidige investeringer fra virksomheder og investorer bliver forudsigelige og konkurrencedygtige. I forlængelse heraf udkom vi selv i DI Energi med et udspil på havvind med fire anbefalinger til politikerne, der skal sikre, at det danske vindeventyr ender lykkeligt.

Større gennemsigtighed og lavere forbrugerpriser i fjernvarmesektoren

Igennem de seneste år har priserne på fjernvarme været en kæphest for os og mange medlemmer, og ligesom vi skal til at gå på sommerferie udkom regeringen med en ’bred aftale om mere sikkerhed for varmekunder’. Aftalen lover større gennemsigtighed og lavere forbrugerpriser i fjernvarmesektoren – en glædelig nyhed!

I takt med den massive udrulning af fjernvarme, som lige nu er i gang over hele landet, er det godt, at vi får mere transparens og konkurrenceudsættelse i fjernvarmesektoren, som vil understøtte en effektiv varmeforsyning samt mere gennemsigtige og forhåbentlig lavere priser for varmekunderne. I 2023 varierede forbrugernes årlige varmepriser fra ca. 8.000 kr. til op mod 39.000 kr. – helt gakgak! Med aftalen er partierne blevet enige om at indføre et prisloft på fjernvarme, som tager udgangspunkt i udgifterne til en varmepumpe.

Vi synes, at det er yderst fornuftigt, at de kommunale fjernvarmeselskaber nu selskabsgøres, så vi får forbedret gennemsigtigheden, sikret adskillelse af aktiviteter mellem kommuner og fjernvarmeselskaber samt tydeliggjort fordelingen af ansvar og opgaver i sektoren – alt sammen til gavn for varmekunderne.

 

Med et godt tag' om en række betydningsfulde dagsordner, nogle løbet i mål og andre igangværende,  i målet om den grønne omstilling, vil vi ønske alle en rigtig god sommer.

Vi glæder os til at tage fat igen i midten af august!

Her tager vi fat efter sommerferien

Vi vender friske tilbage fra sommerferie og springer direkte ind i Green Energy Export Day 2024, der i år afholdes den 23. august i Industriens Hus.

I tillæg til Green Energy Export Day kommer vi igennem efteråret til at presse regeringen for et fornuftigt afsnit om energieksport i den kommende globaliseringsstrategi.

Desuden kæmper vi videre for den måske mest visionære løsning på grøn energi og forsyningssikkerged – nemlig biogassen. Her starter vi sensommeren i Messe Center Fredericia, hvor vi afholder Grønne Gasdage den 4. – 5. september.

Og hvem sagde forsyningssikkerhed uden også at nævne den grønne konkurrencekraft? Ikke overraskende afholder vi den første onsdag i oktober Energipolitisk konference i år netop med fokus på grøn konkurrencekraft.

… og så følger vi selvfølgelig op på dialogen omkring elnettet, havvindsudbuddet og brintrøret med vores kære regering.

Skrevet af:

Camilla Bruun

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold