Udspil og høringssvar

Følg med i det politiske arbejde i DI Energi

Høringssvar

DI Energi har samlet høringssvar

Danmarks klimalov skal understøtte grøn økonomisk vækst - 3. februar 2020

Danmarks klimalov skal understøtte grøn økonomisk vækst - 3. februar 2020

Klimaloven skal sætte den overordnede ramme for den fremtidige klimaindsats på tværs af alle sektorer i Danmark, herunder borgere og virksomheder. DI støtter op om en reduktion af drivhusgasudledninger med 70 pct. og klimaneutralitet i senest 2050. 3. februar 2020

Læs DI’s bemærkninger til høring af forslag om til Lov om klima 2020