DI Fødevarer Analyser

Analyse af fødevareingrediensbranchen

Fødevareingrediensbranchen har stor betydning for Danmark

En ny analyse, som DI Fødevarer har fået udarbejdet, belyser ingrediensbranchens betydning for Danmark. Af analysen fremgår det blandt andet, at ingrediensbranchen genererer et stort overskud, da ingrediensbranchen er en højproduktiv branche.
 
Det viser analysen "Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark", som Damvad Analytics har udarbejdet for DI Fødevarer. Analysen viser blandt andet, at hver medarbejder i ingrediensbranchen bidrager med 1,3 millioner kroner om året til Danmarks BNP. Det er 0,5 millioner kroner mere end en gennemsnitlig medarbejder i Danmark.  

Analysen viser også, at Danmark står fire gange så stærkt på verdensmarkedet for ingredienser som for alle øvrige varer.

Peder Fode
Skrevet af:

Peder Fode

Relateret indhold