DI Fødevarer Analyser

Eksporten trækker omsætningen op i fødevarebranchen

Fremgang i eksporten betyder, at omsætningen i føde- og drikkevarebranchen er større end sidste år. Fremgangen kommer til trods for, at salget på hjemmemarkedet oplever tilbagegang.

Fødevarebranchen har haft stigende eksport over de seneste 10 år, mens omsætningen på hjemmemarkedet har været mere stabil. Denne tendens er fortsat i 2019, da eksporten for de danske føde- og drikkevareproducenter steg med 4,5 pct. i 3. kvartal 2019 sammenlignet med kvartalet inden. Det er især ’Slagterier’ og ’Mejerier og tobaksindustri’ der trækker udviklingen, her er eksporten steget med hhv. 8 og 5 pct. i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Det indenlandske salg er omvendt faldet med 1,4 pct. fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019. Det er symptomatisk for den generelle udvikling i føde- og drikkevareindustrien, hvor salget på hjemmemarkedet er stagneret over de sidste år, og nu kun udgør halvdelen af den samlede omsætning i føde- og drikkevarebranchen. ’Mejerier og tobaksindustri’ har haft et særligt skuffende kvartal på hjemmemarkedet, hvor salget er faldet med 9 pct. Denne underbranche er den næststørste på hjemmemarkedet. I fødevarebranchens største underbranche målt på indenlandsk salg, ’Anden fødevareindustri’ (inkluderer bl.a. forarbejdning af frugt og grønt, slik, krydderier og færdigretter) steg omsætningen med knap 2 pct., men det var ikke nok til at sikre fremgang i det samlede indenlandske salg.

Samlet fremgang i omsætningen

Fødevarebranchens samlede omsætning steg med 1,5 pct. i 3. kvartal 2019 ift. 2. kvartal. Omsætningen i føde- og drikkevarebranchen var 190 mia. kr. i årsniveau i 3. kvartal 2019, hvilket er 5 mia. kr. mere end omsætningen for 2018. På trods af en faldende tendens hen over foråret, så har der været en pæn fremgang i branchen når de første ni måneder af 2019 sammenlignes med 2018. ’Slagterier’ havde en vækst på 6,1 pct. fra 2. til 3. kvartal 2019, og var en af hovedårsagerne til den stigende omsætning i branchen. I 3. kvartal stod ’Slagterier’ for størstedelen af omsætningen blandt føde- og drikkevareproducenterne. Stigende svinepriser og en øget eksport til Kina har løftet branchens omsætning. Den næststørste underbranche i 3. kvartal, ’Anden fødevareindustri’, havde en fremgang på 0,6 pct. Halvdelen af føde- og drikkevarebranchens underbrancher havde fremgang i omsætningen, mens den anden halvdel oplevede tilbagegang.

Sådan har vi gjort

Dette konjunkturbarometer er baseret på offentlige data fra Danmarks Statistik. Den primære kilde er statistikken ”Firmaernes køb og salg”, der opgør virksomhedernes omsætning ud fra momsindbetalinger.

Alle data er opgjort i løbende priser og korrigeret for almindelige sæsonudsving, når dette er relevant. For at undgå at store enkeltordrer eller lignende skaber store udsving i enkelte måneder, er data afbildet i figurer udjævnet ved brug af et gennemsnit over tre måneder. Tal i tabeller og tekst er blot sæsonkorrigerede. Alle data i konjunkturbarometeret vedrører branchens samlede omsætning og ikke kun omsætningen for virksomheder, der er medlem af DI Fødevarer.

Branchen er afgrænset som:

- Slagterier
- Fiskeindustri
- Mejerier
- Bagerier, brødfabrikker mv.
- Drikkevareindustri
- Tobaksindustri
- Anden fødevareindustri

Brancherne mejerier og tobaksindustri, hvor en eller få virksomheder dominerer markedet, er lagt sammen for at undgå, at der offentliggøres virksomhedsspecifikke oplysninger. Mejerierne udgør ca. 90-95 procent af denne samlede omsætning i denne branche.

Relateret indhold