DI Fødevarer Analyser

Strategi for stærkere fødevareforskning

Den danske fødevareklynge er en global succes. Hvis Danmark skal kunne bryste sig af at have en af verdens stærkeste fødevareklynger i 2030, er det afgørende, at vi i fællesskab bruger vores kræfter der, hvor ny viden vil gøre særlig gavn, og hvor forskningen skaber vækst og udvikling i erhvervslivet, og dermed også bidrager til den danske velfærd.

Relateret indhold