DI Fødevarer Analyser

Fødevarevirksomhederne er klar til den grønne strøm

DI’s virksomhedspanel viser, at fødevarebranchen er klar til den grønne omstilling, og dermed klar til at hjælpe Danmark med at nå 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

Ifølge en rundspørge foretaget af DI, er fødevareindustrien klar til at omstille deres virksomheder i en grønnere retning, og dermed bidrage til at nå Danmarks klimamål om en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030.

Der er en klar opbakning og interesse blandt fødevarevirksomhederne til at investere i, samt at omstille produktionen og produktionsprocesserne til, at køre på grøn strøm.

Investering i eksempelvis varmepumper samt energieffektivisering og elektrificering nævnes som centrale områder for fødevarevirksomhederne i deres stræben efter en grøn og bæredygtig omstilling.

Relateret indhold