Netværk

Fødevarenetværk: Mærkning og kommunikation

- Mærkningsvejledning, klimavenlige kostråd, klimaanprisninger

DI Fødevarer inviterer til møde i Fødevarenetværket onsdag den 22. september kl. 9.00-14.45 på Comwell i Middelfart.

Vi glæder os til at mødes med jer igen og få mulighed for at tale sammen, erfaringsudveksle og diskutere med hinanden.

Fødevarestyrelsen deltager også med indlæg om den nye mærkningsvejledning – med fokus på bl.a. økologi og klimamærkning, samt om de klimavenlige kostråd og en ny vejledning om klimaanprisninger, der er på trapperne.

I får herefter mulighed for at erfaringsudveksle, drøfte og sparre med hinanden med input fra os.

Efter frokost har vi et punkt med kort nyt om aktuelle emner – ethylenoxid, akrylamid, titandioxid, D-vitaminberigelse og økologi.

Fra DI Fødevarer deltager Rikke Bekker Henriksen og Gitte Hestehave.

Program

Kl. 09.00 Ankomst – kaffe, te og morgenbrød

Kl. 09.20

Velkomst
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer

Kl. 09.30

 

Ny mærkningsvejledning
Levnedsmiddelkandidat Stinne Von Seelen Havn, Fødevarestyrelsen

Kl. 10.30

 

Klimavenlige kostråd og klimaanprisninger
Specialkonsulent, cand. techn. al Anne Scott, Fødevarestyrelsen

Kl. 11.30

Erfaringsudveksling, diskussion og sparring i grupper

Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30


Kort nyt
Gitte Hestehave og chefkonsulent Rikke Bekker Henriksen

  • Ethylenoxid
  • Akrylamid
  • Titandioxid
  • D-vitamin berigelse
  • Økologi
Kl. 14.45

Afslutning og tak for i dag