Arrangement

Workshop om 3. partscertificeringer

DI Fødevarer inviterer til workshop om 3. partscertificeringer – herunder Global Food Safety Initiative (GSFI), som inspiration til drøftelse af håndtering og brug af 3. partscertificeringer.

De fleste detailkæder kræver i dag certificering efter forskellige fødevaresikkerhedsstandarder, hvilket kan være udfordrende at arbejde med i det daglige. Derudover er der kæder, der selv ønsker at gennemføre audits efter egne standarder. Konsekvensen heraf er, at virksomhederne har mange 3. parts audits af forskellige personer, når de leverer til forskellige kæder i ind- og udland. Det kan være udfordrende – dels, at standarderne er forskellige, dels de mange audits, der skal gennemføres. Hvis I kan nikke genkendende til det og gerne vil sparre med hinanden og indlægsholderne om, hvordan dette eventuelt kan optimeres, er I velkomne til at deltage i workshoppen og være med til at inspirere og lære af hinanden.

Program

  • Kl. 12.00 – 13.00 Registrering og frokost

  • Kl. 13.00 – 13.15 Velkomst og introduktion v/Gitte Hestehave, DI Fødevarer

  • Kl. 13.15 – 13.45 Brug af forskellige fødevarestandarder v/Carina Dalager, Dansk Standard

  • Kl. 13.45 – 14.15 3. parts audit v/Vibeke Bagger, DNV-GL

  • Kl. 14.15 – 14.45 Hvordan håndterer Nestlé 3. partscertificeringer v/Terkel Due, Nestlé

  • Kl. 14.45 – 15.30 Gruppedrøftelser

  • Kl. 15.30 – 16.00 Fremlægning og afslutning