Netværk

Planteindustrien

Planteindustrien samler både producenter og leverandører af udstyr og ingredienser inden for den plantebaserede fødevareproduktion. Netværket er åbent for alle DI-medlemmer.

Planteindustrien er et netværk, som har til formål at samle den politiske interessevaretagelse, øge eksport og sikre gode vækstvilkår for plantebaserede fødevarevirksomheder. Derfor samler Planteindustrien både leverandører af ingredienser, udstyr og producenter i ét samlet netværk.

DI Fødevarers netværk for planteindustrien arbejder aktivt for at fremme medlemmernes interesser ved blandt andet at: 

  • Være et talerør for industrien
  • Skabe gennemslagskraft hos politiske beslutningstagere og myndigheder
  • Kæmpe for mere forskning i plantebaserede fødevarer
  • Varetage internationale interesser og eksportfremme

Planteindustrien samler politisk interessevaretagelse

Gennem Planteindustrien stilles der skarpt på problemstillinger, som går på tværs af danske producenter af plantebaserede fødevarer. Det kan dreje sig om fødevarelovgivning, eksportvilkår eller EU-lovgivning mv. I Planteindustrien oprettes ad hoc arbejdsgrupper blandt netværkets medlemmer, hvis der er behov for at sætte fokus på særlige områder, for eksempel i forbindelse med forhandling af ny lovgivning eller konkrete problemstillinger.

Sparring med fæller og eksperter

Planteindustrien giver mulighed for sparring med både andre plantebaserede virksomheder og eksperter inden for fødevarelovgivning. Der bliver faciliteret vidensdeling og netværk på tværs af virksomhederne, ligesom det er muligt at blive vejledt eller få løftet konkrete sager angående fødevarelovgivning. 

De rette vilkår for vækst

Planteindustriens overordnede formål er at sikre vækstmuligheder for den plantebaserede fødevareproduktion. Dette gøres gennem aktiv deltagelse i task forces, høringer og dialog med myndighederne omkring eksempelvis udmøntninger af bevillinger til den grønne omstilling.

Planteindustrien mødes 4 gange årligt med mulighed for ekstra møder ved presserende sager

Frederikke Thye Fester

Frederikke Thye Fester

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3035
  • Mobil +45 2447 6817
  • E-mail fret@di.dk