Webinar

Har du hørt om de nye regler om emballage og emballageaffald, der er på vej?

DI Fødevarer inviterer sammen med DI’s afdeling for miljøpolitik og cirkulær økonomi til webinar om forslaget til den nye forordning om emballage og emballageaffald.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI Fødevare

Login her

Da tidsperspektivet er meget komprimeret – og forventes endeligt vedtaget allerede i marts 2024 – vil vi orientere om, hvad der står i forslaget på nuværende tidspunkt, og hvad det betyder for fødevareindustrien.

Det er Dansk Industries holdning, at det er nødvendigt med harmoniserede regler på dette område i EU med mindre affald og mere cirkularitet til følge. Målet er, at vi skal have meget mere genbrugs- og genanvendt emballage. I forslaget er der dog også en række konkrete udfordringer, som vi arbejder på at adressere politisk både i Danmark og i EU, bl.a. via FoodDrinkEurope, så lovgivningen kommer tættere på virkeligheden.

 

Program

Kl. 10.00

Velkomst
v/branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer

Kl. 10.10


Gennemgang af forordningsforslaget og DI’s holdning
v/konsulent Jacob Gullak Andersen, DI Miljøpolitik og cirkulær økonomi

Kl. 10.50

Hvad står der i forslaget om fødevarekontaktmaterialer
v/chefkonsulent Mette Holm, Fødevarestyrelsen

Kl. 11.15 Supplerende spørgsmål/svar og afslutning