Webinar

Skovrydningsforordning: Næste skridt i implementeringen

Få svar på nogle af de komplicerede EUDR-spørgsmål om due diligence dokumentation for råvarer og produkter, der indeholder kaffe, kakao, kvæg, palmeolie, soja, gummi eller træ.

Selvom både EU-Kommissionen og Miljøstyrelsen de seneste måneder har udarbejdet FAQ’s, der giver en række gode svar på spørgsmål om indhold og fortolkning af EUDR, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål til den igangværende klargøring frem mod ikrafttræden. Vi har derfor inviteret Miljøstyrelsens eksperter til at give deres aktuelle svar på spørgsmål som:

  • Hvilke forpligtelser har en virksomhed, som forarbejder EUDR-omfattede råvarer, til et produkt, der ikke er omfattet?
  • Kan IT-systemet Traces virkelig håndtere de datamængder, der vil komme fra 30. december 2024?
  • Hvor langt ned i værdikæden skal fuld sporbar due diligence dokumentation videreformidles, når man producerer omfattede produkter ud fra råvarer, som allerede er compliant?
  • Hvordan er krav til virksomheder, som køber papemballage?
  • Og hvad med medarbejderkaffen og printerpapiret til internt brug – er det omfattet?

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Miljøstyrelsen i chatten undervejs. Derudover vil to udvalgte virksomhedsmedlemmer dele indsigter og uafklarede spørgsmål.

 

Program

  • Velkommen og introduktion v/DI
  • Kort gennemgang af reglerne og status på implementering v/ Lars Skovmøller og Esben Wendland fra Miljøstyrelsen
  • Erfaringer fra kaffebranchen med EUDR v/Dorthe Maagaard, BKI
  • Internationale EUDR-perspektiver v/Anna Rise, Nestlé
  • Opsamling og afslutning v/DI