Webinar

Webinar: DI Fødevarers netværk for Planteindustrien

DI Fødevarer inviterer til første møde i netværk for Planteindustrien 4. februar 2022 kl. 10.30- 11.30. Mødet holdes som et webinar.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI

Login her

DI Fødevarers netværk for Planteindustrien er et fællesskab på tværs af DI for virksomheder, der producerer, sælger og forarbejder alle afskygninger af plantebaserede fødevarer samt udstyr og ingredienser til den plantebaserede fødevareproduktion.

Med dette netværk arbejder DI for at sætte gang i udviklingen og skalere planteindustrien. Med udgangspunkt i input fra medlemmer af netværket løfter DI medlemmernes udfordringer med bl.a. fødevarelovgivning, produktion, udvikling og eksport specifikt i relation til plantebaserede produkter og produktion.

Netværket vil afholde fire årlige møder med aktuelle temaer og oplægsholdere. Desuden vil netværket have fokus på at fremme branchens interesser i Danmark og internationalt.

Program:

Kl. 10.30

Velkomst og introduktion
Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer

Kl. 10.35


Produktudvikling: Hvad skal der fokus på for, at planteindustrien kan levere de fødevarer, som forbrugerne efterspørger?
Anne Louise Dannesboe Nielsen, centerchef, ph.d., Teknologisk Institut
Kl. 10.50


Virksomhedscase 1: Udfordringer og potentialer
Arla Foods

Kl. 11.05

Virksomhedscase 2: Udfordringer og potentialer
Asbjørn Diemer, ejer, Cocohagen
Kl. 11.20

Næste skridt i netværk for Planteindustrien

Kl. 11.25

Afslutning og tak for i dag