Webinar

Webinar: FødevareNetværk den 1. oktober 2020

DI Fødevarer inviterer til et to timers webinar, hvor vi opdaterer jer om coronasituationen, herunder om samarbejdet med Fødevarestyrelsen og andre om forsyningssikkerhed m.m. Vi vil orientere jer om EU-Kommissionens femårige arbejdsprogram ”Farm to Fork” og give en status for kontaminanter. Fødevarestyrelsen deltager på mødet og orienterer om mærkningsvejledningen.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI Fødevare

Login her
   PROGRAM  

Kl. 09.30
   

Velkomst og introduktion
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer 

Kl. 09.40

DI Fødevarer og coronasituationen
Branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer
Kl. 10.10


EU’s Jord til Bord strategi  
Chefkonsulent Frederikke Thye Fester, DI Fødevarer
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer
Kl. 10.25


Mærkningsvejledningen 
Levnedsmiddelkandidat Stinne von Seelen Havn, Fødevarestyrelsen 
Chefkonsulent Frederikke Fester, DI Fødevarer

Kl. 11.00

Forureninger/kontaminanter
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer

Kl. 11.15 Eventuelt og afslutning