DI Fødevarer

Ernæring og sundhed

Forekomsten af fedme og livsstilsrelaterede sygdomme stiger. Det er et problem, som også DI Fødevarer gerne vil være med til at løse.

Derfor deltager vi i en række partnerskaber, hvor vi sammen med myndigheder og andre organisationer arbejder på at skabe de bedste rammer for at forebygge dem. Læs om partnerskaberne her

Fødevareindustrien producerer en stigende andel af den mad, som forbrugerne spiser såvel ude som hjemme. Det stiller krav til virksomhederne om, at det skal være let for forbrugerne at sammensætte en sund og varieret kost. Det kræver udvikling af sundhedsfremmende fødevarer, der appellerer bredt og mærkning, der er til at forstå. Samtidig ønsker vi ikke at stille os til dommere over de valg, som forbrugerne tager. Tværtimod ønsker vi, at forbrugerne får så mange muligheder som overhovedet muligt for at opfylde sine ernæringsmæssige behov. Forbrugerne i dag stiller i større og større udstrækning krav om individualiserede løsninger. Dem skal vi i fødevareindustrien være med til at give, også gerne ved brug af ny teknologi.

Oplysning og gennemsigtighed er vigtigt

Det er vigtigt, at danskerne har den viden, der skal til, for at de kan spise sundt. Men ernæringsoplysningen må ikke blive så elitær, at den kun henvender sig til dem, der i forvejen spiser sundest. Desuden må vi bruge alle de informationskanaler, der findes, for at bibringe ny viden - også om fødevarernes emballage. Derfor arbejder DI Fødevarer aktivt for, at lovgivningen, om hvad man må sige om fødevarernes sundhedsmæssige effekter, bliver så anvendelig som mulig både for forbrugerne og virksomhederne. Virksomhederne skal vide, hvad de kan og må sige, og forbrugerne skal kunne forstå den information, de får. Forbrugerne skal have adgang til viden om, hvad fødevarerne indeholder.

Derfor bakker DI Fødevarer op om næringsdeklaration på færdigpakkede fødevarer, som blev obligatorisk i december 2016. Vi så gerne kravet udvidet til også at gælde de ikke færdigpakkede fødevarer. Samtidig opfordrer vi virksomhederne til at anvende portionsmærkning på forsiden af emballagen. Det gør det lettere at vælge sundt i indkøbssituationen.

Nøglehulsmærket kan have samme funktion. Men DI Fødevarer mener, at de krav man stiller til produkter, der kan få mærket, er for mange og for restriktive. Det betyder, at mærket risikerer at blive et ”fravalgsmærke” for de fleste. Samtidigt gør kravene det også mindre attraktivt for virksomhederne at udvikle flere nøglehulsmærkede produkter. Det synes vi er ærgerligt.

Sundhedsfremmende fødevarer

For fødevarebranchen er sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser en mulighed for at udvikle produkter, der kan fremme sundhed og forebygge sygdomme. Vi har fokus på, hvordan de stærke danske kompetencer inden for ernæring og fødevareingredienser kan kobles med nye muligheder for vækst i fødevarebranchen.

DI Fødevarer mener, at arbejdet med sundhedsfremmende fødevarer skal have følgende områder i fokus:

  • At sundhedsfremmende fødevarer kan blive en væsentlig vækstfaktor for fødevarebranchen
  • At sundhedsfremmende fødevarer har potentiale til at forbedre folkesundheden generelt.

SUNDHEDS-ANPRISNINGER SOM FORBRUGER-INFORMATION

Læs om projektet Sundhedsanprisninger som forbrugerinformationder har til formål at frembringe ny viden om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - sundhedsanprisninger på udvalgte fødevarer kan bidrage til, at flere danskere får nemt ved og lyst til at spise sundere.

Relateret indhold