DI Fødevarer

Fødevarekommunikation

DI Fødevarer arbejder for at få problematikken om anprisninger og netbaseretkommunikation på dagsordenen hos myndighederne.

Virksomhederne skal have rimelige arbejdsvilkår i den globale konkurrence på nettet, og forbrugerne skal have nogle saglige pejlemærker i vrimlen af budskaber. Derfor skal det være nemmere for virksomhederne at bruge de godkendte anprisninger.

DI Fødevarer arbejder aktivt i forskellige fora for, at det, man må sige om fødevarernes sundhedsmæssige effekter, bliver så forståeligt som muligt for forbrugerne og så anvendeligt som muligt for virksomhederne.

Virksomhederne skal vide, hvad de kan og må sige. Og forbrugerne skal kunne forstå den information, de får og samtidig have adgang til viden om, hvad fødevarerne indeholder.

Rikke Bekker Henriksen

Rikke Bekker Henriksen

Chefkonsulent

Relateret indhold