Fødevarekontrol

Der skal skabes øget værdi og nytte i fødevarekontrollen – både for kontrollanter og virksomheder.

Høj fødevaresikkerhed - opnået i et samarbejde mellem virksomheder og den offentlige fødevarekontrol - er med til at gøre danske fødevarer efterspurgte i hele
verden. Men hvis fødevaresektoren fortsat skal have succes på eksportmarkederne og skabe vækst og arbejdspladser, så er det også nødvendigt at fokusere på
sektorens omkostninger og udviklingsmuligheder.
DI Fødevarer mener, at det er vigtigt, at der skabes øget værdi og nytte i kontrollen – både for kontrollanterne og for virksomhederne. De steder, hvor det fungerer, er
der tydeligt en gevinst for alle parter. Dialogen er vigtig og er med til at sikre den høje regelefterlevelse, som vi har i Danmark.
I løbet af 2018 skal der forhandles et nyt fødevareforlig, der træder i kraft i 2019.

DI Fødevarer mener, at det er vigtigt, at der i det nye forlig tages højde for blandt andet:

  • Digitalisering, robotter og online analyser: At fødevarekontrollen skal tilpasses den teknologiske udvikling i samfundet og i virksomhederne.
  • Sundhedsanprisninger og de sociale medier: At der arbejdes på forslag til, hvordan myndigheder tager til genmæle i relation til uvidenskabelige udtalelser, samt at fødevarevirksomhederne får mulighed for at tage til genmæle på de sociale medier. Vi vil komme ensidige og unuancerede debatter på de sociale medier til livs.

Gitte Hestehave

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3403
  • Mobil +45 2060 6993
  • E-mail gh@di.dk