DI Fødevarer

Fødevareforlig 4

DI Fødevarer glæder sig over, at samtlige partier har vist politisk ansvarlighed og indgået et bredt og fornuftigt forlig til gavn for den danske fødevarebranche og den danske fødevaresikkerhed. Vi noterer os desuden, at politikerne i høj grad har lyttet til de input, som vi er kommet med, og at næsten alle de ønsker, vi havde til forliget, er blevet efterkommet.

Det er positivt, at parterne er blevet enige om at fokusere på kontrol af problemvirksomheder og tilgodese de virksomheder, der kan og vil overholde reglerne. De virksomheder, der overholder reglerne, bliver således belønnet med mindre kontrol og får i stedet mere vejledning og anmeldte kontroller. Der vil desuden ske en gradvis omstilling fra fysisk kontrol til dataovervågning, analyser og målrettet kontrol, der vil kunne understøtte den mere individualiserede kontrol. Der er også blevet prioriteret midler til at kompetenceudvikle de tilsynsførende, så de har redskaber og kompetencer til at tage udgangspunkt i virksomhedens situation og i højere grad se den som en helhed. Ligeledes skal indsatsen for at opretholde og videreudvikle den mikrobiologiske fødevaresikkerhed fastholdes, så færre bliver syge af maden, og danske virksomheder fortsat har fordele ved dokumenteret høj fødevaresikkerhed i forbindelse med eksport.

I DI Fødevarer er vi naturligvis også glade for, at vores efterspørgsel efter, at myndighederne blander sig mere aktivt i sundhedsdebatten og korrigerer misinformation, er skrevet ind i det nye fødevareforlig.

DI Fødevarer vil engagere sig i implementeringen af forliget i løbet af perioden.

Se hele aftaleteksten her

Fødevareforlig 4 (fra 2019 – 2022) – vedtaget oktober 2018.

Gitte Hestehave

Gitte Hestehave

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3403
  • Mobil +45 2060 6993
  • E-mail gh@di.dk

Relateret indhold