Ingrediensbranchen i Danmark

Danske ingredienser til måltider verden over

En fortælling med dybe danske rødder og succeshistorier

Den danske ingrediensbranche er en enestående dansk styrkeposition, og Danmark er globalt ledende inden for fødevareingredienser. Gennem mere end 100 år har branchen formået at udnytte og optimere de sidestrømme, der er opstået i forbindelse med fødevareproduktionen. Og formået at udvikle nye produkter, der opfylder forventningerne hos den globale forbruger.
 
Går vi tilbage i historien har vi altid arbejdet med naturens råvarer for at sikre os mad på bordet - også i perioder, hvor naturen var mindre gavmild. Det er en integreret del af vores madkultur. Det har handlet om at sikre vores overlevelse i samspil med naturen. Jorden rundt, og til alle tider, er der blevet eksperimenteret med naturens råvarer. Ny viden, nye forarbejdningsmetoder og kreative kombinationer har gjort os i stand til at bruge fødevarerne optimalt.

Forarbejdningsmetoder og kreative kombinationer skabte nye muligheder

Vi syrnede mælken, og den blev til yoghurt. Vi tilsatte enzymer, og den blev til ost. Fisk og kød blev saltet, tørret og røget, mens grøntsager og bær blev syltet  - altsammen for at forlænge holdbarheden og sikre, at intet gik til spilde.

Den moderne ingrediensbranche er født af samme tradition. Målet er, nu som dengang, at optimere den måde, vi bruger verdens ressourcer på, så vi undgår spild og skåner miljøet.

Hvad er ingredienser?

Forarbejdning af råvarerne og udviklingen af ingredienser og metoder foregik tidligere lokalt, men udviklingen af branchen og dens produkter har betydet et gigantisk ryk og vidensløft, og har gjort branchens virksomheder til globalt arbejdende. Det er en udvikling, som åbner helt nye muligheder for at bidrage med løsninger inden for klima og fødevaresikkerhed - i Danmark og resten af verden.

Innovative partnerskaber, den nyeste forskning og teknologi - koblet med det samme oprindelige fokus på en ansvarlig og optimal brug af klodens ressourcer – placerer fødevareingrediensbranchen centralt, når det kommer til at adressere de globale udfordringer og indfri FN’s Verdensmål. Her spiller Danmark en særlig rolle, da danske virksomheder er førende i international sammenhæng og leverer ingredienser, der hjælper producenter verden over med at sikre fremtidens fødevareløsninger.

Branchens rolle er at tilføje – så ny viden og forskning bliver til fødevareingredienser - en uundværlig del af opskriften på en fælles, bæredygtig fremtid.

Vidste du at...