Innovation

Ingrediensbranchen investerer markant i forskning og innovation, og branchen har tidligt formået at omdanne offentlige forsknings- og innovationsinvesteringer til vækst og udvikling i områder som for eksempel sundhed og bæredygtig og ressourceeffektiv produktion.