Ostepulver - et naturligt produkt med mange fordele

Fra saucer til snacks og kager, til konfekture, smelteost og supper. Ostepulver er kendt for at kunne indgå i mange forskellige produkter og for den karakteristiske smag, som det tilfører en bred vifte af fødevarer.
 
Men ostepulver kan tilføre meget mere end smag. Hos Lactosan arbejdes der hele tiden med at udvikle ingredienserne til fremtidens fødevarer ved at komme dybere ned i videnskaben omkring de forskellige typer af ostepulver og deres multifunktionelle egenskaber. Ostepulver kan, ud over at tilføre smag, bidrage med at give struktur, sammenhæng og øget holdbarhed i de fødevarer, som det anvendes i - vel at mærke på en måde, der følger de trends, som mange forbrugere efterspørger om naturligt og oprigtigt fremstillede fødevarer med "clean label". 

Know-how fra samarbejde til forbedring af produktet

Ostepulver er ikke bare ostepulver. Lactosans specialister og Københavns Universitets eksperter i pulvervidenskab og fødevarer arbejder tæt sammen og forstår nu bedre og bedre, hvilket ostepulver der er bedst til hver konkrete anvendelse. Det kan for eksempel handle om forståelse af, hvordan ostepulverprotein påvirker konsistens og holdbarhed i en kompleks fødevarematrix som kiks eller flødeost. Den innovation og know-how, der udspringer af det tætte samarbejde mellem Lactosans innovationsafdeling og universitetets forskere, er på den måde med til at hjælpe Lactosan med at skabe nye og forbedrede fødevareingredienser, der øger fødevarernes kvalitet, bæredygtighed og sundhed.

Næste generations talenter skal plejes og udvikles

Samtidig er det også vigtigt at sikre, at næste generation af forskere og fødevaretalenter trænes, og at der for Lactosan vil være adgang til al den viden, der skal til for at udvikle og forbedre ingredienserne. Hvert år udbyder Lactosan derfor praktikophold til studerende fra Danmark og hele verden. I løbet af et praktikophold får de studerende mulighed for at være med til at forbedre og forske i fødevareingredienserne i tæt samarbejde med Lactosans eksperter.

Bedre produkter til gavn for forbrugere og fødevareproducenter

På den måde er Lactosan med til at bygge bro mellem den akademiske verden og erhvervslivet, så viden bliver omsat og anvendt til bedre produkter til gavn for forbrugere og fødevareproducenter. Det giver en konkurrencefordel, når det handler om at forstå og forbedre sine produkter, finde de innovative løsninger og skabe grundlaget for udvikling af fremtidens bæredygtige fødevareingredienser.